Centrul Bisericesc Munchen Construm Noul Așezământ Înalțarea Sfintei Cruci Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

RO | DE

Ţinând seama că din decembrie 2004 sediul episcopului vicar al Arhiepiscopiei este în oraşul München;

Luând în considerare faptul că pentru ridicarea mănăstirii reşedinţă episcopală este nevoie de unirea eforturilor tuturor credincioşilor români din München, precum şi acela că întreaga viaţă bisericească din acest oraş necesită o cooperare între toate unităţile Arhiepiscopiei din acest oraş precum şi o coordonare eficientă;

Avându-se în vedere că la nivel panortodox actualmente se organizează conferinţe locale ale parohiilor diverselor jurisdicţii ortodoxe prezente în oraşele Germaniei, conferinţe care să ofere cadrul unei coordonări a activităţii tuturor parohiilor ortodoxe şi să exprime în spaţiul german unitatea Ortodoxiei şi ţinând seama de problemele de ordin bisericesc din interiorul comunităţii noastre româneşti;

Ţinând seama de numărul tot mai mare de credincioşi din oraş şi de nevoia unei pastoraţii cât mai eficiente a lor;

Având în vedere scrisoarea, temei nr. 3613/2009, trimisă de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel Preasfinţitului Părinte Sofian Braşoveanul;

Consiliului Eparhial a decis următoarele:

  1. Coordonarea activităţii bisericeşti în oraşul München, în ce priveşte toate sectoarele de activitate, se încredinţează Preasfinţitului Părinte Episcop-vicar Sofian Braşoveanul.

  2. Preasfinţia Sa, în consultare cu cei doi preoţi parohi, va rândui sarcinile şi măsura în care ambele parohii româneşti ortodoxe din acest oraş urmează să susţină efortul de ridicare a mănăstirii reşedinţă episcopală, atât financiar cât şi prin promovarea acestei idei în rândul credincioşilor.

  3. Preasfinţitul Sofian Braşoveanul va efectua vizite pastorale regulate în cele două parohii şi va stabili anumite zile în cursul anului bisericesc, în care întregul cler şi credincioşii din München să se unească împreună în rugăciune, în vedere consolidării unităţii tuturor.

  4. Preasfinţia Sa va coordona, pe lângă activitatea administrativă şi pastoral-liturgică, şl pe cea cultural educaţională şi socială, fiind îndeaproape sprijinit de cei doi preoţi parohi.

  5. Preasfinţia Sa va rândui modul de reprezentare a comunităţii româneşti atât în conferinţa parohiilor din oraşul München, care urmează a se constitui, cât şi în ce priveşte dialogul în toate organismele interortodoxe şi ecumenice locale.

Prezenta hotărâre a Consiliului Eparhial se va aduce la cunoştinţa Preacucernicilor preoţi parohi ai celor două parohii müncheneze şi a consiliilor parohiale ale acestora în vederea adoptării măsurilor necesare pentru punerea ei în aplicare.

† Mitropolitul Serafim

Calendar

Vineri 21 aprilie

†) Izvorul Tămăduirii; Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa (Harţi)
    
09:00 Utrenia şi Sf. Liturghie; Sfinţirea Apei

Mai multe ...

Programul slujbelor

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München).

Mai multe detalii

Din activitatea Preasfințitului Părinte Sofian Cuvinte de viață

Agenda

2017.04.21 Dimineaţa, săvârşeşte Sf. Liturghie şi predică la Capela Sf. Siluan. Seara, săvârşeşte Vecernia la Parohia Sf. Mucenic Gheorghe din Tuebingen.

2017.04.22 Slujeşte Sf. Liturghie la Tuebingen (paroh P.C. Pr. Dr. Nicolae Gilla) şi predică cu ocazia hramului parohiei (Sf. Mc. Gheorghe); participă la agapă.

2017.04.23 Săvârşeşte Sf. Liturghie şi predică la Weingarten (paroh P.C. Pr. Dr. Alexandru Roşu) cu prilejul hramului; participă la agapă

Mai multe