Print

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München).

1

M

Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 fraţi Macabei, împreună cu mama lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar

(Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului)

08:00 Utrenia 18:00

18:00 Rugăciunea lui Iisus

2

J

Aducerea moaştelor Sf. Mc. Ştefan; Dreptul Gamaliel

Binecredinciosul Împărat Justinian (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia

3

V

Cuv. Isachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea mironosiţa; Sf. Mc. Ştefan, ep Romei; Cuv. Teodora din Tesalonic (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Sf. Maslu

4

S

Sf. 7 tineri din Efes; Cuv. Mc. Evdochia (Post)

18:00 Vecernia & Conferinţă

5

D

† Cuv. Ioan Iacob Hozevitul; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Nona, mama Sf. Ier. Grigorie Teologul ; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)

09:30 Ceasurile şi Sf. Litur- ghie (Alte Haidhauser Kirche)

Duminica 10-a după Rusalii (Vindecarea lunatecului);  Ap. 1 Cor.4, 9-16; Ev. Mt.,17, 14-23

6

L

† Schimbarea la Faţă a Domnului

(Dezlegare la peşte)

09:00 Acatist şi Sf. Liturghie

7

M

† Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Dometie Persul (Post)

---

8

M

Sf. Emilian mărturisitorul; Sf. Mc. Leonid, Stirachie şi Miron; Sf. Miron din Creta (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Rugăciunea lui Iisus

9

J

Sf. Ap. Matia; Sf. Mc. Antonin (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia

10

V

Sf. Mc. Lavrentie arhidiaconul, Xist şi Ipolit (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Sf. Maslu

11

S

† Sf. Nifon, patriarhul Constantinopolului;

Sf. Mc. Evplu arhidiaconul (Post)

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia

12

D

Sf. Mc. Fotie şi Anichit; Sf. Pamfil (Post)

09:30 Ceasurile şi Sf. Litur- ghie (Alte Haidhauser Kirche)

Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. 1 Cor.9, 2-12; Ev. Matei 18, 23-35

13

L

Mutarea moaştelor Sf. Maxim Mărturisitorul (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă; post)

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia

14

M

Sf. Prooroc Miheea; Sf. Mc. Marcel şi Ursichie (Post)

08:00 Utrenia

18:00 Vecernia cu Litie

15

M

† Adormirea Maicii Domnului

(Dezlegare la peşte)

09:30 Ceasurile şi Sf. Litur- ghie (Alte Haidhauser Kirche)

16

J

Sf. Mahramă a Domnului; † Sf. Mc. Brâncoveni: Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, şi sfetnicul Ianache;

† Cuv. Iosif de la Văratec

---

17

V

Sf. Mc. Miron, Straton, Ciprian şi Tirs (Post)

18:00 Vecernia

18

S

Sf. Mc. Flor şi Lavru; Sf. Polien

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia

19

D

Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Timotei şi Agapie; Sf. Tecla

09:30 Ceasurile şi Sf. Litur-ghie (Alte Haidhauser Kirche)

Duminica a 12-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. 1 Cor.15, 1-11; Ev. Matei 19, 16-26.

20

L

Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Eliodor şi Sever

---

21

M

Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Isaac şi Rebeca;

Sf. Mc. Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi Venust;

---

22

M

Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or (Post)

---

23

J

Sf. Mc. Lup; Sf. Mc. Irineu, episcop de Lugdunum;

Sf. Calinic patriarhul

---

24

V

Sf. Mc Eutihie şi Taţian; Sf. Cosma Etolianul (Post)

---

25

S

Aducerea moaştelor Sf. Ap. Vartolomeu; Sf. Ap. Tit

---

26

D

Sf. Mc. Adrian şi Natalia; Sf. Atic

09:30 Ceasurile şi Sf. Litur-ghie (Alte Haidhauser Kirche)

Duminica a 13-a după Rusalii (Pilda lucrătorilor răi); Ap. 1 Cor. 16, 13-24; Ev. Matei 21, 33-44

27

L

Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia; Sf. Fanurie şi Osie; Sf. Monica

---

28

M

Cuv. Moise etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana proorociţa

---

29

M

Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul (Post)

---

30

J

Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou; Cuv. Fantin;

†  Sf. Ierarhi Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului

---

31

V

Punerea în raclă a Brâului Maicii Domnului

---