Centrul Bisericesc Munchen Construm Noul Așezământ Înalțarea Sfintei Cruci Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

RO | DE

Text publicat iniţial ca introducere la cartea Slujba Învierii, Ed. Trinitas, 2000, 272 p., iar apoi, într-o formă revizuită, în broşura cu titlul Sfintele Paşti – icoana vieţii veşnice, Ed. Trinitas, 2002 și în Făclii de Înviere, Ed. Basilica, București, 2008, pp. 23-35.

Sărbătoarea Învierii Domnului sau Sfintele Paşti este numită în Ortodoxie „Sărbătoarea sărbătorilor” nu numai pentru că este cea mai mare sărbătoare, ci pentru că ea este icoana sfinţirii depline a timpului intrat în viaţă veşnică.

Învierea Domnului este „Sărbătoarea sărbătorilor” şi pentru că în ea se adună înţelesurile duhovniceşti şi tainice ale tuturor sărbătorilor din anul liturgic, toată teologia şi toată spiritualitatea, toată slujirea şi toată misiunea Bisericii în lume; în ea se cuprind sensurile divine şi ultime ale întregii creaţii privind spaţiul şi timpul, spiritul şi materia, istoria şi universul întreg1.

Gânduri la primirea unui candidat ca novice în mânăstire

De curând  am avut bucuria de a putea vieţui alături de monahii benedictini în mânăstirea Chevetogne (Belgia). Este vorba de o cunoscută mânăstire în care monahii catolici benedictini îşi împlinesc rânduiala de rugăciune, o parte în ritul propriu latin, iar o parte în ritul bizantin (aparţinător Bisericii Ortodoxe), aceasta cu intenţia de a putea înţelege într-o măsură cât mai mare Ortodoxia şi de a o face cunoscută în spaţiul catolic occidental, în vederea refacerii unităţi tuturor creştinilor.

Încă din primele zile am remarcat acolo un tablou, aflat pe un perete în faţa uşii refectoriumului (trapezei), care înfăţişează scena relatată în Evanghelia de la Ioan, cap. 13, referitoare la „spălarea picioarelor“. Icoana înfăţişează în prim plan pe Mântuitorul îngenuncheat în faţa Sfântului Ap. Petru căruia tocmai îi spală picioarele. Sf. Petru este prezentat şezând pe un scaun, adâncit în gânduri, cu capul sprijinit într-o mână. În planul din spate sunt zugrăviţi ceilalţi Apostoli, iar în limba latină sunt redate cuvintele Mântuitorului: „Si non lavero te non habetis partem mecum/Dacă nu te voi spăla nu ai parte cu mine“ (Ioan 13, 8). Văzând acest tablou m-am întrebat: Oare ce a gândit Sf. Ap. Petru în acele momente? Ce schimbări se petreceau atunci în mintea lui? Care era intenţia Mântuitorului spălându-i picioarele? Ce trebuie să înţelegem noi în legătură cu episodul relatat? Deoarece vedeam tabloul de mai multe ori pe zi, purtam aceste întrebări cu mine până când, într-una din zile, am avut bucuria de a primi şi un răspuns, cu ocazia ceremoniei primirii unui candidat în calitatea de novice în cadrul mânăstirii.

Întrebare: Părinte Petru, de ce în Rusia (mai ales) se pune un accent atât de mare pe purtarea baticului în biserică atât pentru femei, cât şi pentru fetele mici, pe când în Grecia majoritatea femeilor nu poartă batic niciodată, nici măcar atunci când se împărtăşesc? Nu există reguli comune pentru toţi (I Corinteni 11:5-6)? Consideraţi că libertatea (relativă) care este în România, ca fiecare femeie să aleagă dacă vrea sau nu să poarte batic, este mai corectă?

Răspuns: Întrebarea nu este simplă deloc, iar răspunsul nu se poate limita doar la un citat din Sfânta Scriptură, fără a ţine seama de contextul în care ele au fost scrise şi dacă nu cumva contextul respectiv s-a schimbat de-a lungul timpului. Mai întâi să vedem întreg textul de la I Corinteni, cap. 11: 

Este adevărat că viaţa duhovnicească a credincioşilor români plecaţi în străinătate se diminuează? Nu aţi întâlnit cazuri de oameni care, venind aici şi fiind supuşi responsabilităţilor cotidiene şi poate simţindu-se singuri, s-au apropiat mai mult de Dumnezeu?

Într-adevăr, viaţa duhovnicească a multor români ortodocşi care vin în Germania are de suferit datorită grijilor imediate cu care se confruntă oamenii precum şi, adeseori, neglijenţei sau indiferenţei faţă de chestiunile ce ţin de identitatea lor, de menirea şi sensul vieţii omului în lume, de chemarea lui veşnică. Identitatea religioasă, ca şi cea etnică sau culturală, trebuie îngrijită, cultivată conştient şi cu osteneală. Mediul social cosmopolit şi multireligios nu favorizează acest lucru, ci dimpotrivă, conduce spre o relativizare a valorilor, spre o nivelare, căreia trebuie să i te împotriveşti cu tărie pentru a evita o aplatizare spirituală. Bineînţeles că este nevoie de o aşa numită integrare sau inculturalizare în mediul în care trăieşti, dar asta nu înseamnă o negare a propriei tale identităţi, o tăgăduire de sine, ci trebuie să aibă loc tocmai pe baza unui anumit fond identitar. Altfel, negarea de sine generează mai devreme sau mai târziu probleme majore de conştiinţă, care stau la baza atâtor destine ratate şi conflicte umane tot mai des întâlnite în lumea noastră.

Abstract

The article explores the question of the boundaries of the Church, from the orthodox perspective. The different practices in the reception of converts into the Orthodox Church have determined theologians like Georges Florovsky and Dumitru Staniloae to start a deeper theological reflection about it. On the basis of these two theological approaches, the author tries to make some systematic differentiations, which could help to find the balance between the ecclesiological self-understanding of the Orthodox Church and the recognition of baptism of other Christian Churches.

Calendar

Sâmbătă 23 Septembrie

Zămislirea Sf. Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia

 

08:00 Utrenia
18:00 Vecernia cu Litie

 

Mai multe ...

Programul slujbelor

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München).

Mai multe detalii

Din activitatea Preasfințitului Părinte Sofian Cuvinte de viață

Agenda

2017.09.18 Participă la lucrările Comisiei Liturgice a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Germania la Buchendorf bei Gauting.

2017.09.19 Participă la lucrările Comisiei Liturgice a Conferinţei Episcopilor Ortodocşi din Germania la Buchendorf bei Gauting.

2017.09.20 Seara, săvârşeşte Rugăciunea lui Iisus la Capela Sf. Siluan; în continuare program de spovedanii.
Mai multe