• Română
  • Deutsch

Finanţarea terenului s-a încheiat cu succes la 1 martie 2013 Die Finanzierung des Grundstücks ist am 1. März 2013 erfolgreich abgeschlossen

Datele prezentate pe această pagină reprezintă stadiul donaţiilor pentru teren până la 1 martie 2013. La această dată s-a completat suma necesară achitării terenului şi a cheltuielilor aferente, precum expertize topografice, taxe notariale şi impozit (cca. 1.240.000 €).
Donaţiile fiecărui donator au fost însumate pe anii 2005 - 2013. Sumele astfel obţinute le puteţi găsi în tabelul de mai jos „Lista tuturor donatorilor”.
Donaţiile de cel puţin 440 € au fost atribuite achiziţionării numărului corespunzător de metri pătraţi. Distribuţia pe unităţi de teren o puteţi găsi în tabelul „Lista tuturor unităţilor şi donatorii care au contribuit pentru fiecare unitate în parte”.
Toate donaţiile însumând mai puţin de 440 € au fost folosite pentru achitarea celorlalte cheltuieli de achiziţionare, menţionate şi mai sus.
Fiecare din tabelele de mai jos oferă un câmp de căutare pe care îl puteţi folosi pentru o mai uşoară localizare a sumelor, numelor şi indicilor unităţilor.

Die Daten, die auf dieser Seite dargestellt sind, zeigen den Stand der Spenden für das Grundstück bis zum 1. März 2013. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Summe aufgebraucht, die für die Bezahlung des Grundstücks und der zusätzlichen Unkosten, wie topographische Gutachten, Notar-Gebühren, und Grunderwerbsteuer (insgesamt ca. 1.240.000 €) erforderlich waren.
Die Spenden eines jeden Spenders über die Jahren 2005 - 2013 wurden aufsummiert. Die sich daraus ergebenden Summen sind in der unten stehenden Tabelle „Grundstückspenderliste” aufgelistet.
Die Spenden die mindestens 440 € betrugen, wurden dem Ankauf der entsprechenden Quadratmeter zugeordnet. Die Verteilung in Grundstückseinheiten befindet sich in der Tabelle „Liste aller Einheiten und Spender für jede einzelne Einheit”.
Alle Spenden unter 440 € wurden für die Begleichung der oben genannten zusätzlichen Erwerbsausgaben verwendet.
Jede der unten stehenden Tabellen bietet ein Suchfeld, sodass man die Beträge, Namen und Einheitsindex besser auffinden kann.

Lista donatorilor care au finanţat cel puţin 1 unitate de teren (10 mp): Liste der Spender die mindestens eine Grundstückeinheit finanziert haben (10 qm):


 

 

Lista tuturor unităţilor şi donatorii care au contribuit pentru fiecare unitate în parte:Liste aller Einheiten und Spender für jede einzelne Einheit:

Aranjarea unităţilor pe teren se poate vedea pe planul interactiv de la începutul acestei pagini.Die Verteilung der Grundeinheiten befindet sich in dem interaktiven Plan am Anfang dieser Seite.


 

 

Lista tuturor donatorilor pentru teren (2005 - 1 martie 2013):Grundstückspenderliste (2005 - 1. März 2013):


 

 

Lista donatorilor care şi-au exprimat dorinţa de a achita 1 mp, dar care au făcut donaţia după completarea sumei pentru teren. Aceştia sunt deţinătorii primelor cărămizi pentru construirea noului
Aşezământ Bisericesc:
Liste der Spender die gewünscht haben 1 qm zu finanzieren die aber die Spende nach Vervollständigung der Grundstückssumme gemacht haben. Diese Spender sind die Finanziers der ersten Backsteine des neuen Kirchlichen Zentrums:

Menţiune: aceştia sunt doar donatorii care au făcut rezervări explicite (online) pentru metri pătraţi de teren. Toate celelalte donaţii de după 1 martie 2013 au fost înregistrate şi ele pentru construcţie. O listă completă a donatorilor pentru construcţie va fi afişată curând pe pagina proiectului. Anmerkung: diese sind ausschließlich die Spender die explizite (online) Quadratmeter Spenden gemacht haben. Alle anderen Spenden nach dem 1. März 2013 waren ebenfalls für den Kirchenbau verzeichnet. Eine komplette Liste der Spender für den Kirchenbau wird demnächst auf der Projekt Website veröffentlicht.
Nr. Crt. Prenume Nume Nr. cărămizi
1 Ciprian & Mariana-Simona Damian 1
2 Marcel Derevlean 1
3 Cristina Hofmann 1
4 Cristina & Nico Lorenz 2
5 Claudia & Rudolf Maternik 1
6 Iulian & Elena & Anastasia Nenciu 1
7 Georg & Rodica Nicolau 1
8 Florina-Simona Pop 1
9 Dan Rubin 2
10 Anca & Peter Schmitt 1
11 Abla & Georges Tamer 1