Print

VIEŢUIRE PRIN DĂRUIRE - La Crăciun, în persoana Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătorim şi cel mai mare dar pe care Dumnezeu l-a făcut întregii omeniri şi fiecăruia dintre noi. Sărbătorirea întrupării (înomenirii) Fiului lui Dumnezeu cel veşnic, este pentru noi şi un praznic al dăruirii şi al recunoştinţei. Ne gândim cu recunoştinţă şi bucurie la darul lui Dumnezeu făcut nouă, ceea ce ne face să fim şi noi cu bunătate şi dispoziţie dăruitoare. Ne gândim cu recunoştinţă şi la părinţii şi bunicii noştri, prin intermediul cărora am venit în această lume, la cunoştinţele şi prietenii noştri, precum şi la toţi cei care au contribuit la devenirea noastră.

Sărbătorind Întruparea Fiului lui Dumnezeu, din dragoste de sine jertfitoare pentru om, suntem chemaţi la urmarea acestui model de viaţă. Suntem creştini în măsura în care ne asumăm în viaţă acest model de vieţuire prin dăruirea de sine, prin dragoste ocrotitoare, prin jertfire de sine. Privind cu recunoştinţă spre toţi cei care au însemnat/înseamnă ceva în viaţa noastră, înţelegem cu atât mai mult că şi noi suntem chemaţi să dăruim şi să ne dăruim la rândul nostru.

Cu recunoştinţă înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce am tărit împreună, Vă doresc tuturor Sărbători cu binecuvântare de la Dumnezeu şi, prin El, cu atenţie la nevoile semenilor, cu dăruire de sine, deoarece vieţuirea prin dăruire, prin binefacere, raportată la Dumnezeu, ne face împliniţi, bucuroşi şi fericiţi. Vă doresc acestea din tot sufletul! Praznicul Naşterii Domnului Hristos să vă fie de folos!

Cu bucurie şi binecuvântare, + Episcopul Sofian Braşoveanul