Print

Aşa cum în vechime sângele martirilor devenea sămânţă a creştinilor, la fel s-a întâmplat şi cu jertfa martirilor din timpurile prigoanei comuniste. Harul dobândit de ei prin jertfa de sine adusă pentru credinţă şi neam a rodit în viaţa Bisericii şi societăţii româneşti după 1989. Credinţa, evlavia din poporul nostru le datorăm în mare măsură lor. Nimic din ostenelile şi jertfa lor nu a fost zadarnic; totul rodeşte în continuare. Cinstirea lor înseamnă pentru noi faptul de a le urma exemplul de credinţă, de statornicie, de verticalitate, de omenie, de dăruire de sine jertfitoare. Împlinirea şi bucuria lor este să recunoască în noi aceste valori ale lor, să vadă că le transmitem mai departe prin viaţa noastră.

Să ne ajute Dumnezeu!

Episcop-vicar + Sofian Braşoveanul

14 mai 2019