Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Act de punere a pietrei de temelie

 

În Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, s-a pus temelia acestei biserici întru cinstea şi pomenirea Înălţării Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci şi a Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în zilele arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Părinte Serafim ca Arhiepiscop al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolit al Germanei, Europei Centrale şi de Nord.

La Slujba Punerii Pietrei de Temelie a participat un numeros sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi şi un mare număr de credincioşi. Au participat de asemenea reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Romano-Catolice de München şi Freising, în frunte cu Episcopul-vicar Engelbert Siebler, şi ai Bisericii Evanghelice Luterane din Bavaria, în frunte cu consilierul ecumenic Michael Martin. Aceste Biserici, într-un spirit de frăţietate creştină, au sprijinit Mitropolia noastră în vederea cumpărării terenului pe care se va ridica această biserică. Prezenţi au fost de asemenea şi reprezentanţi ai altor confesiuni creştine, oficialităţi ale Landului liber Bavaria, în frunte cu Doamna Barbara Stamm, Preşedinta Parlamentului Bavariei, şi ale oraşului München, precum şi oficialităţi ale consulatului român din acest oraş, în frunte cu Doamna Consul General Brânduşa Predescu.

Cu osteneala ducerii la bun sfârşit a zidirii a fost încredinţat Preasfinţitul Sofian Braşoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei şi Luxemburgului.

Săvârşitu-s-a slujba punerii pietrei de temelie în anul mântuirii 2011, luna septembrie, ziua 11.

Dumnezeu să binecuvinteze punerea temeliei şi lucrările ce se vor face pentru înălţarea acestei Sfinte Zidiri!

 

  • hrisov_1200px

 

 - Cuvântul Preasfințitului Sofian Brașoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu ocazia Slujbei Punerii Pietrei de Temelie, 11 septembrie 2011 -

 

11sept intampinare PS SofianPreafericirea Voastră,
Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Excelenţa Voastră, Stimată Doamnă Barbara Stamm, Preşedintă a Parlamentului Bavarez,
Excelenţa Voastră, Stimate Domnule Ambasador al României,
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi şi Fraţi în Hristos,
Stimaţi reprezentanţi ai Bisericilor surori şi ai autorităţilor locale,
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

 

Slavă, mulţumire şi binecuvântare!

Slavă lui Dumnezeu, Care a binevoit ca astăzi să marcăm acest loc spre a deveni o nouă poartă a cerului pe care se va ridica o casă a lui Dumnezeu, un loc pe pământ în prelungirea cerului şi un deget al lui Dumnezeu pe pământ arătător spre cer; un loc al întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu şi prin aceasta al recunoaşterii şi întâlnirii lor ca fraţi şi surori întreolaltă; un loc al regăsirii, al împlinirii şi al bucuriei!

Mulţumire, mai întâi de toate, lui Dumnezeu care a binecuvântat munca noastră de până acum, încununată prin punerea pietrei de temelie a mult doritei biserici a creştinilor ortodocşi români din acest oraş, în această minunată zi!

Caldă mulţumire Preafericirii Voastre, care ne-aţi oferit această încununare, adunându-ne laolaltă, ca un adevărat Părinte, dăruindu-ne această bucurie a împlinirii începutului şi încurajarea că împreună vom putea duce la bun sfârşit lucrul început. Deoarece, cum spuneau vechii greci, „începutul este jumătatea întregului”, a lucrului desăvârşit, nădăjduim să ne adunaţi iarăşi laolaltă peste câţiva ani la sfinţirea bisericii care se va ridica aici!

Mulţumire oamenilor care au făcut ca astăzi să ne putem bucura împreună. Mulţumire în primul rând celor care, cu jertfelnicie au dăruit din puţinul lor, fără a se putea sprijini pe vreun calcul omenesc, ci doar cu credinţa că Dumnezeu, Care poartă grijă de iarba câmpului şi împodobeşte crinii ţarinii, va binecuvânta şi osteneala fiilor şi fiicelor Lui, dăruindu-le ocrotire în casa pe care ei vor să i-o facă Lui spre folosul lor!

Mulţumire tuturor celor care, la vedere sau în taină, au sprijinit în diferite chipuri efortul nostru, îndeosebi fraţilor evanghelici şi catolici din acest oraş, care într-o pilduitoare atitudine de frăţietate creştină s-au angajat să ne sprijine financiar să cumpărăm acest pământ şi să construim biserica! Mulţumire tuturor celor ce, în frunte cu Doamna Barbara Stam, Preşedinta Parlamentului bavarez şi cu reprezentanţii Casei Regale Bavareze, prin curatoriul în acest scop înfiinţat, ne-au adoptat sufleteşte şi ne vor ajuta să desăvârşim biserica şi aşezământul nostru! Mulţumire tuturor autorităţilor oraşului München şi ale Landului Liber Bavaria, care ne-au tratat cu solicitudine şi bunăvoinţă în demersul nostru. Mulţumire tuturor localnicilor din Aubing pentru faptul de a ne primi cu inima deschisă în mijlocul lor, spre a vieţui frăţeşte împreună! Mulţumire tuturor celor care astăzi aţi răspuns invitaţiei noastre, care aţi venit să îmbogăţiţi ziua aceasta şi să înmulţiţi bucuria noastră, de care să vă şi împărtăşiţi! Mulţumire tuturor celor care, în continuare, ne veţi sprijini pentru a duce acest lucru la capăt!

Împlinirea şi desăvârşirea lucrului va fi pentru noi toţi lucrătorii şi sprijinitorii un izvor de înfrăţire, de unire, de bucurie şi de binecuvântare. Pentru toţi cei care sunteţi astăzi aici, pentru toţi care ne-aţi sprijinit şi veţi face acest lucru în continuare, pentru toţi care aţi devenit înmulţitori ai bucuriei noastre, ne rugăm din inimă lui Dumnezeu să vă înmulţească bucuria prin a Sa binecuvântare.

Un frumos cuvânt german de întâmpinare spune: „Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân şi binecuvântare celor ce pleacă!”. De la poarta cerului şi de pe locul viitoarei case a lui Dumnezeu din Aubing, Vă dorim tuturor Pace, Bucurie şi Binecuvântare.

 

- Grußwort des Metropoliten Augoustinos von Deutschland, Exarch von Zentraleuropa, Vorsitzender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, anlässlich der Göttlichen Liturgie mit Patriarch Daniel von Rumänien (11. September 2011) -

 

Eure Seligkeit!11sept   Mitropolit Augustinos

In einer viel beachteten Predigt haben Sie am 5. Juni 2011 in Alba Iulia auf die Bedeutung der Einheit der Kirche und auf den Zusammenhang zwischen dem rechten Glauben und der Gemeinschaft der Kirche hingewiesen. Ausdruck der Einheit des Glaubens, sagten Sie damals, sei das Glaubensbekenntnis von Nizäa und Konstantinopel und Garant dieser Einheit die Gemeinschaft der Bischöfe.

In der Freude dieses rechten Glaubens und in der Gemeinschaft der orthodoxen Bischöfe Deutschlands begrüße ich Sie deshalb heute als Vorsitzender der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland, zu der inzwischen 19 Diözesan- und Vikarbischöfe gehören, und heiße Sie herzlich in München willkommen. Gestatten Sie mir bei dieser Gelegenheit, auch den brüderlichen Segensgruß Seiner Allheiligkeit des Ökumenischen Patriarchen Bartholomaios zu übermitteln!

Wir wissen die weise Entscheidung der 4. Panorthodoxen Präkonziliaren Konferenz, die 2009 in Chambésy getroffen wurde und die Gründung orthodoxer Bischofskonferenzen in vielen Teilen der Welt zur Folge hatte, zu schätzen und sind froh, dass wir hier in Deutschland mit Metropolit Serafim, in dessen Residenz übrigens unsere Bischofskonferenz gegründet wurde, ein aktives und bewusstes Mitglied unseres Gremiums haben, der zusammen mit Bischof Sofian für diese heilige Aufgabe der Einheit unserer Kirche tätig ist.

Alle Mitglieder unserer Bischofskonferenz sind, ebenso wie die über eine Million orthodoxer Christen dieses Landes, hocherfreut über jeden Schritt, den die so genannten Mutterkirchen tun, um der orthodoxen Einheit zu dienen, so wie Sie dies in Ihrer Predigt ausgeführt haben. Und ich bin überzeugt, dass auch Sie, lieber und verehrter Patriarch Daniel, unsere Schritte auf dem Weg zu einem immer glaubwürdigeren Zeugnis unserer Kirche, etwa hier in Deutschland, mit ihren Gebeten und Ihrem Segen begleiten. Sie haben ja selbst in Deutschland gelebt und studiert und kennen aus dieser Zeit in Freiburg im Breisgau unsere Situation.

Unser gemeinsames Ziel steht also fest und auch dort, wo es unterschiedliche Auffassungen über den Weg zu diesem Ziel gibt, sind wir sicher, dass der „Dialog der Liebe und der Wahrheit“, den wir so häufig in unseren ökumenischen Beziehungen zitieren, erst recht in unserem eigenen Haus richtig und wichtig ist.
Gott segne diesen Dialog in unserer einen Kirche! Gott segne Ihr schönes Land Rumänien! Gott segne Ihren Aufenthalt in Bayern!

 

- Cuvântul Înaltpreasfințitului Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord la Punerea Pietrei de Temelie, 11 septembrie 2011 -

 

Preafericirea Voastră,11sept IPS Serafim
Înalțipreasfințiți și Preasfințiți Părinți,
Excelența Voastră, Stimată Doamnă Barbara Stamm, Președintă a Parlamentului Bavarez,
Preacucernici Părinți,
Stimați reprezentanți ai Bisericilor surori și ai autorităților locale și
iubiți credincioși,

 

La sfârșitul sărbătorii de astăzi, în calitatea mea de episcop al locului pentru românii ortodocși din Germania, îmi revine plăcuta datorie de a vă mulțumi tuturor celor ce ați răspuns invitației noastre de a veni astăzi aici pentru a vă ruga împreună cu Preafericitul Părinte Daniel și a participa la acest moment istoric pentru comunitatea ortodoxă românească din München, al punerii pietrei de temelie pentru o nouă biserică în capitala Bavariei. Viitorul monument brâncoveneasc va îmbogăți cu siguranță patrimoniul spiritual al acestui frumos și primitor oraș. La mulțumirea mea se asociază toți preoții și credincioșii Eparhiei pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o spre păstorire. Cu toții dăm slavă marelui Dumnezeu, Care toate le lucrează spre binele celor ce îl iubesc (cf. R 8,28), pentru această zi binecuvântată și aducem mulțumire Preafericitului Părinte Daniel pentru osteneala de a fi venit astăzi aici și a prezida Sfânta Liturghie și slujba punerii pietrei de temelie, ca și pentru cuvântul de învățătură. Preafericirea Sa, cu experiența câștigată în timpul studiilor în Franța și Germania și ca profesor la Institutul ecumenic din Bossey-Elveția, poartă o grijă deosebită față de românii ortodocși stabiliți în diferite țări ale lumii pentru cultivarea identității lor ortodoxe, dar și pentru integrarea lor în societățile în care trăiesc. Alături de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu și de ceilalți Patriarhi ortodocși, Preafericirea Sa ne încurajează pe noi ortodocșii să dăm, împreună cu ceilalți creștini, o mărturie vie despre credința noastră în Iisus Hristos, Singurul Dumnezeu și Mântuitor Care ne cheamă să depășim izolarea confesională și „boala discuțiilor și certurilor de cuvinte“ (I Tim 6, 4) și să descoperim, prin rugăciune și asceză, puterea credinței. Căci credința este puterea lui Dumnezeu în noi (I Cor 2, 5). Ea ne dă curaj în lupta cu greutățile vieții și ne umple de pacea lui Dumnezeu care este mai de preț decât toate bogățiile lumii. Oamenii de astăzi, semenii noștri, care ignoră puterea credinței, copleșiți de problemele vieții, așteaptă să vadă în noi creștinii angajați în Biserică, pilde vii de blândețe, de smerenie și de bunătate, gata oricând să venim în ajutorul lor.

Mulțumirea noastră se îndreaptă de asemenea spre Înaltpreasfințitul Augustinos, Președintele Conferinței Episcopilor Ortodocși din Germania și spre ceilalți ierarhi ortodocși cu care ne aflăm în cea mai strânsă colaborare.

Un cuvânt de mulțumire deosebită aducem Arhiepiscopiei Catolice și Episcopiei Evanghelice din München pentru ajutorul substanțial în vederea cumpărării acestui teren. Numai Dumnezeu poate să răsplătească o asemenea generozitate dezinteresată. Pe El îl rugăm să binecuvânteze cele două Biserici în frunte cu Eminența Sa, Cardinalul Reinhart Marx și Excelența Sa, Episcopul Johannes Friederich.

Doamnei Barbara Stamm, Președinta Parlamentului bavarez mare prietenă a poporului român îi mulțumim pentru toate proiectele sociale pe care le susține în România de mai bine de 20 de ani în favoarea copiilor orfani și a altor oameni aflați în suferință, ca și pentru faptul că a acceptat să fie în fruntea Curatoriului pentru ridicarea acestei biserici.

Mulțumiri aducem și celorlalți reprezentanți ai cultelor și ai autorităților prezenți la această sărbătoare.

Împreună cu Preasfințitul Sofian un cuvânt de caldă mulțumire aducem preoților și credincioșilor Mitropoliei noastre care ne-au ajutat să cumpărăm acest teren. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ridicăm cât mai curând această biserică spre slava Lui, ca să fie casă de rugăciune și de mângâiere pentru toți cei ce vor intra în ea.

Ne exprimăm nădejdea să ne reîntâlnim aici pentru sfințirea viitoarei biserici. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu al Său Har și cu a Sa iubire de oameni!

 

 - Cuvântul Excelenței Sale, domnul Lazăr Comănescu, Ambasadorului României în Germania, cu prilejul sfinţirii locului şi punerii pietrei de temelie pentru noul Așezământ Bisericesc Român Ortodox din München, 11 septembrie 2011 - 

 

Prea Fericite Părinte Patriarh,
Stimată doamnă Președintă a Landtagului,
Înalt Preasfințiile Voastre,
Preasfințiile Voastre,
Dragi români,

În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această ceremonie, cu semnificații profunde pentru biserica noastră și pentru enoriașii și credincioșii acesteia.11sept Discursul ambasadorului

Punerea pietrei de temelie a bisericii ortodoxe române la München înseamnă în fapt începutul transformării în realitate a unei dorințe mai vechi a comunității românești din München, una dintre cele mai mari, dar și mai active comunități ale românilor din Germania, care a adus și aduce o contribuție esențială la continuarea tradițiilor și spiritualității noastre în această parte a Europei.

Prezența la acest eveniment a Preafericitului Părinte Patriarh și oficierea Liturghiei de către însăși Prea Fericirea sa are o semnificație aparte pentru toți românii din Germania.

Este un eveniment pe care îl datorăm în mare măsură eforturilor neîntrerupte ale Înalt Prea Sfinției Sale Părintele Serafim și ale Prea Sfinției Sale Părintele Sofian, dar și ale comunității românilor de aici din Bavaria. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste eforturi, iată încununate pe deplin de succes.

Ce poate fi mai elocvent decât a constata că, fiind cetățeni loiali ai Germaniei, românii de aici rămân totodată profund atașați și angajați în a păstra și consolida în acest spațiu credința și valorile spirituale românești! Este pentru mine o datorie de onoare să vă adresez pentru aceasta mulțumirile cele mai călduroase și sincere.

În egală măsură aș dori să aduc mulțumiri Bisericilor catolică și evanghelică precum și autorităților din Bavaria, pentru sprijinul constant acordat acestui demers.

Vă rog să fiți siguri că ambasada României în Germania și Consulatul General de la München vor fi alături de dumneavoastră în întreg procesul de realizare a proiectului început azi.