Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

Un pelerinaj al credinţei şi bucuriei

Între 12-20 aprilie 2019, un grup de credincioşi ai Centrului Bisericesc din München, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Episcop vicar Sofian Braşoveanul, la care s-au alăturat şi alţi preoţi şi credincioşi din Arhiepiscopie, chiar şi din România, au avut bucuria și binecuvântarea de a face un pelerinaj în Ţara Sfântă, la locurile vieţuirii, pătimirii şi proslăvirii Domnului Iisus Hristos, precum şi în Muntele Sinai, la Mănăstirea Sfânta Ecaterina.

Pelerinajul s-a constituit într-o ocazie extraordinară atât de apropiere a participanţilor unii de alţii, cât și de regăsire interioară a fiecăruia, de resetare a raportării la Dumnezeu printr-o înţelegere de acum mai adâncă a însemnătăţii întrupării Fiului lui Dumnezeu. Totul într-o atmosferă de bucurie și împlinire. În continuare, un scurt Jurnal de pelerin ce cuprinde itinerarul pe zile împreună cu o selecţie fotografică.

ZIUA I – Vineri, 12.04.2019

În dimineaţa zilei de vineri, 12 aprilie, plecăm de la München şi din alte oraşe. Sosim pe aeroportul Ben Gurion, din Tel Aviv, la ora 16:30. Ne întâlnim, marea majoritate a pelerinilor, unii urmând a ajunge abia în cursul nopţii. Întâlnire și cu ghidul nostru, părintele Marian Vlad din Oradea. Transfer la Betleem; cazarea şi cina la hotelul Manger Square Bethleem. După cină, ieşim la o scurtă plimbare în apropierea Bisericii Naşterii Domnului. Biserica e deja închisă, iar de la moscheea din apropiere muezinul cheamă tânguitor şi strident la rugăciune.

ZIUA II – Sâmbătă, 13.04.2018

Rugăciune la Betleem pentru Începutul Pelerinajului

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră Te-ai pogorât din ceruri şi Te-ai făcut om asemenea nouă; Care în aceste locuri, în care şi noi am fost învredniciţi să ajungem, Te-ai născut din Fecioara Maria, în ospitalitatea unei peşteri şi a animalelor, pentru că oamenii cei mai mulţi nu înţeleseseră semnele care prevesteau Naşterea Ta şi nu găseau un loc şi pentru Tine.

Fii cu noi, Doamne, în această zi şi ajută-ne să ne închinăm în chip înţelegător Naşterii Tale celei mai presus de fire. Ajută-ne să înţelegem că în orice om, care vine în lume se naşte încă un chip al Tău şi dă-ne puterea să nu Te mai alungăm atunci când Tu vii spre noi. Dă-ne să înţelegem că trebuie să cinstim chipul Tău în toţi oamenii care sunt în jurul nostru.

Binecuvintează, Doamne, acest pelerinaj al nostru, binecuvintează mamele noastre şi pe toate mamele care sunt acum împreună cu noi spre a se închina Locului Naşterii Tale trupeşti. Binecuvintează, Doamne toţi pruncii de pretutindeni; binecuvintează-ne pe noi pe toţi, familiile noastre, rudele şi prietenii noştri, binecuvintează-i pe toţi care ne-au cerut să ne rugăm aici şi pentru ei, dăruindu-le cele de folos spre mântuire, şi ajută-ne să Te cinstim după cuviinţă în chipul fiecărui prunc şi al tuturor oamenilor în care se descoperă ceva din minunata Ta faţă, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Itinerar:

Mic dejun. Deplasare şi vizită la Mănăstirea Sfântul Sava. În continuare, deplasare la Mănăstirea Sfântul Teodosie, vizităm apoi Mănăstirea Păstorilor. Deplasare la Ierusalim: vizită la Zidul Plângerii,  Muntele Sion, Biserica Adormirii Maicii Domnului, Foişorul „Cina cea de Taină” (aici a avut loc şi Pogorârea Sfântului Duh; acum este moschee), Mormântul lui David (este gol; acum sinagogă, evreii tocmai aveau o slujbă în care deschideau Tora). În continuare, deplasare la Betleem, unde vizităm Biserica Naşterii Domnului, cu grota unde s-a aflat peştera Naşterii. Biserica, construită de Sfânta Elena,este singura nedărâmată din Ierusalim, din cauza unei picturi a magilor perşi de pe un perete. Este cel mai vechi edificiu creştin (1.700 ani). Seara, cina, puţină odihnă, apoi deplasare la Biserica Învierii, pentru Sfânta Liturghie săvârşită în Biserica Sfântului Mormânt. A participat întreg grupul, împărtăşindu-se majoritatea. Apoi, iarăşi câteva ore de odihnă.

ZIUA III – Duminică, 14.04.2007

Rugăciune pe Via Dolorosa spre Biserica Mormântului şi Învierii Domnului

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră Te-ai pogorât din ceruri şi Te-ai făcut om asemenea nouă; Care, în trupul tău ai simţit toate neputinţele, durerile şi pătimirile firii omeneşti; Care în Grădina Ghetsimani ai îndurat părăsirea din partea ucenicilor, trădarea din partea unuia din cei mai de aproape ai Tăi şi încătuşarea din partea celor pe care veniseşi să-i eliberezi; Care ai suferit în aceste locuri ruşinarea şi pătimirile, răstignirea şi omorârea pe cruce din partea oamenilor, pentru a ne deschide tuturor calea spre înviere şi spre viaţa veşnică împreună cu Tine;

Fii cu noi, Doamne, şi în această zi a închinării noastre pe urmele suferinţelor Tale celor mântuitoare, primeşte-ne pe noi, care ne-am lepădat de atâtea ori de Tine printr-o viaţă departe de dragostea Ta, prin păcatele, răutatea şi trăirea unei vieţi după chipul acestui veac şi nu asemenea chemării pe care ne-ai făcut-o.

Dă-ne, Doamne, puterea să nu te mai trădăm, să nu-ţi mai înşelăm dragostea, ci să-ţi urmăm pilda de smerenie şi iubire. Ajută-ne să ne purtăm crucea noastră, fără a ne lepăda de ea la cea mai mică greutate pe care o simţim apăsându-ne umerii. Întăreşte-ne să ne purtăm slăbiciunile unii altora şi să nu-i osândim pe cei care ne greşesc, ci să dorim binele şi mântuirea lor ca pe ale noastre proprii.

Tu Însuţi, Dumnezeule, ajută-ne şi pe noi care merge acum pe urmele paşilor Tăi, în aceste locuri ale descoperirii dragostei Tale, să ne închinăm cu vrednicie Pătimirilor şi Învierii Tale, devenind adevăraţi următori ai Tăi. Dă-ne să înţelegem nemăsurata Ta dragoste pentru noi şi să ne purtăm cu semenii noştri aşa cum Tu ai făcut-o.

Binecuvintează-ne, Doamne, pe noi toţi, care şi azi ne închinăm Pătimirilor şi Învierii Tale, binecuvintează-i pe toţi cei din familiile noastre, pe toţi prietenii şi binefăcătorii noştri, pe toţi cei care ne-au ajutat să venim aici, pe cei ce ne-au cerut să-i pomenim şi pe dânşii în aceste locuri sfinte, şi condu-ne pe toţi spre Învierea Ta. Că Tu eşti Dumnezeul mântuirii noastre şi Ţie slavă Îţi înălţăm, împreună şi Părintelui Tău celui fără de început şi Preasfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Itinerar:

Mic dejun; intrare în Ierusalim pe Poarta Oilor (a Sfântului Ştefan sau a Leilor), oprire la Casa Sfinților Ioachim şi Ana şi la Scaldătoarea Vitezda (mănăstire greco-catolică). Parcurgerea pe jos a Viei Dolorosa, cu următoarele staţii:

    1. Cetatea Antonia – aici a avut loc judecarea Mântuitorului în faţa lui Pilat, la locul „Pardosit cu pietre” / Gabata / Lithostrotos.
    2. Pretoriul, închisoarea unde a stat Mântuitorul.
    3. Biserica armeană catolică, I-a Cădere a Mântuitorului sub Cruce (memorie a Tradiţiei).
    4. Durerea Fecioarei Maria, care îl priveşte pe Iisus căzut.
    5. Crucea îi este dată lui Simon Cireneul spre a o purta. Pe o stâncă – locul palmei Mântuitorului.
    6. Sfânta Veronica îi oferă Mântuitorului Mahrama.
    7. A doua cădere a Mântuitorului. Este prima staţie în afara zidurilor cetăţii de atunci, la „Poarta ruşinii”.
    8. Dialogul lui Iisus cu Femeile Mironosiţe: „Nu mă plângeţi pe Mine, ci pe voi…”
    9. Nu mai există din pricina conformaţiei zidurilor. Amintea de a Treia Cădere a Mântuitorului.

Următoarele 5 Staţii sunt în interiorul Bisericii Sfântului Mormânt. Aceasta a fost mai întâi construită de Sfânta Elena. Fiind dărâmată de perşi, a fost reconstruită de cruciaţi în secolul XII. După 1424, a avut loc minunea Sfintei Lumini izbucnită din coloana de la intrare, înăuntru fiind atunci armenii. Vechimea lespezii Mormântului Mântuitorului a fost confirmată recent de analize ştiinţifice. Biserica adăposteşte:

    1. Golgota. La exterior, oprirea a X-a: aruncarea sorţilor pentru cămaşa Domnului;
    2. Locul Pironirii;
    3. Locul Crucii lui Iisus Hristos. Aici a avut loc dialogul lui Iisus cu cei doi tâlhari şi încredinţarea Fecioarei Maria ucenicului Ioan şi a acestuia Maicii Domnului. Iisus Hristos = exemplul supremei iubiri (pentru vrăjmaşi)! Locul morţii Mântuitorului;
    4. Piatra Ungerii – locul îmbălsămării;
    5. Biserica Sfântului Mormânt – mormântul lui Iisus. Peşterile-morminte erau stilizate, având două camere: anticamera şi camera mortuară. În cazul nostru, în anticameră, se păstrează o bucată din „piatra îngerului”, care astupa intrarea în grotă.

Vizavi de Biserica Sfântului Mormânt a fost construită Biserica Învierii.

ZIUA IV – Luni, 15.04.2019

Itinerar:

Mic dejun. Ne îndreptăm spre Hozeva. Trecem prin localitatea El Azaria (Betania), înaintăm în Pustia Iudeii, trecem pe lângă Mănăstirea Sfântului Teodosie. Vizităm Hozeva: Mănăstirea Sfântul Gheorghe Hozevitul cu moaştele Sfântului Ioan Iacob Românul. Facem un acatist în biserica unde se păstrează Sfintele lui Moaşte întregi. Mănăstirea se află lângă Pârâul Kerit, iar în apropiere se găseşte şi Peştera Sfântului Ilie. Deplasare la Iordan, la locul Botezului Domnului; aici facem Sfinţirea Apei, iar apoi mai mulţi credincioşi se îmbăiază în apa Iordanului. În apropiere se află şi Aşezământul românesc de la Iordan (într-o zonă minată). Ne deplasăm la Ierihon. Din oraş vedem Muntele Quarantaniei, locul ispitirii Mântuitorului, apoi ne deplasăm la Aşezământul Românesc de la Ierihon şi în continuare la biserica greacă  de lângă Dudul lui Zaheu. Seara, mergem până la Marea Moartă. Vizităm Mănăstirea Sfântul Gherasim. Întoarcerea la hotel; cina.

ZIUA V – Marţi, 16.04.2019

Itinerar:

Mic dejun. Vizită la Ein Karem – locul naşterii Sfântului Ioan Botezătorul şi al întâlnirii Fecioarei Maria cu Sfânta Elisabeta (mergem la biserica catolică apoi la cea ortodoxă). Vizităm Aşezământul românesc de la Ierusalim, situat într-o zonă locuită de evrei ultraortodocşi. Deplasare la Taba, în Egipt. Cazare la hotel; cină.

ZIUA VI – Miercuri, 17.04.2019

Itinerar:

Mic dejun la hotelul din Taba. Plecăm cu autobuzul spre Muntele Sinai. În drum, la Dahab, facem o plimbare cu vaporaşul pe Marea Roşie şi admirăm prin ferestrele laterale, situate sub nivelul mării, peştii şi coralii. După amiază sosim la Mănăstirea Sfânta Ecaterina, mănăstire fondată în anul 527 d. Hr. De către împăratul Iustinian pe locul unde Moise a avut viziunea rugului în flăcări, primind porunca de la Dumnezeu să scoată poporul evreu din Egipt. Mănăstirea este situată la o altitudine de aproximativ 1000 metri; locul din munte unde Moise a primit poruncile la 2.600 metri. Participăm la slujba Pavecerniţei Mari, ne închinăm la moaştele Sfintei Ecaterina şi la locul unde a fost rugul lui Moise, ne sunt prezentate unele dintre comorile mănăstirii, printre care remarcăm și câteva cărți bisericești vechi, danii ale domnitorilor noștri (Constantin Brâncoveanu, Matei Basarab).  

Ne întoarcem cu autobuzul la Taba pentru cină şi odihnă.

ZIUA VII – Joi, 18.04.2019

Itinerar:

Mic dejun la hotelul din Taba; transfer în Israel. Mergem cu autobuzul la Ierusalim.

Vizităm mai multe locuri pe Muntele Măslinilor:

    1. Mănăstirea rusească Înălţarea Domnului, unde o vreme a stat îngropat şi capul Sfântului Ioan Botezătorul;
    2. Locul Înălţării Domnului, unde acum se află o moschee;
    3. Mănăstirea carmelită "Tatăl Nostru";
    4. Biserica greacă din apropiere închinată tot Înălţării Domnului, în care am săvârşit şi o rugăciune, pomenind şi pe toţi cei care ne-au cerut să-i pomenim la locurile sfinte;
    5. Biserica "Dominus Flevit" (Domnul a plâns);
    6. Grădina Ghetsimani;
    7. Biserica Naţiunilor;
    8. Biserica greacă de la Mormântul Maicii Domnului. Mormânt este gol, deoarece Maica Domnului a fost înălţată la cer. În această biserică se găseşte icoana Maicii Domnului Ierusalimitiţa.

Seara, ne cazăm la hotel în Betleem. După cină, avem o seară duhovnicească, cu majoritatea participanţilor.

Mulţumim lui Dumnezeu și pentru această zi!

ZIUA VIII – Vineri, 19.04.2019

Itinerar:

Mic dejun. Ne îndreptăm, cu autobuzul, spre partea de nord a Țării Sfinte.

Vizităm, mai întâi, locul înmulţirii pâinilor şi peştilor, la Tabga. Vizităm două mănăstiri romano-catolice franciscane, zidite în memoria arătării Domnului Iisus Hristos după Înviere; este vorba despre a treia arătare, când  Domnul l-a iertat pe Sfântul Apostol Petru de păcatul lepădării. Tot aici este locul în apropierea căruia a avut loc Pescuirea Minunată (Ioan 21).

Apoi, facem o plimbare cu „Vaporul lui Iisus” pe marea Galileii, de la Magdala la Tiberias.

Vizităm oraşul Capernaum, ruinele cetăţii vechi, ale sinagogii; aici a fost Casa lui Petru, unde a avut loc vindecarea soacrei acestuia. Vizităm biserica greacă a Sfinților Apostoli din Capernaum. Ajungem apoi pe Muntele Fericirilor, unde se află o mănăstire franciscană.

Ultimul popas: oraşul Nazaret. Aici vizităm biserica greacă a „Izvorului Maicii Domnului” de unde Maica Domnului aducea apă pentru gospodărie. Pictura bisericii este realizată de fraţii Moroşanu, cu materiale dăruite de Preafericiții Părinţi Patriarhi Iustinian şi Iustin. În continuare mergem la biserica romano-catolică unde Sfântul Iosif îşi avea tâmplăria. Maica Domnului se afla aici în grija Sfântului Iosif; acesta este locul Buneivestiri. Este cea mai mare biserică din Ţara Sfântă.

Rugăciune la Nazaret

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care pentru noi oamenii şi pentru mântuirea noastră Te-ai pogorât din ceruri şi Te-ai făcut om asemenea nouă; Îţi mulţumim că, după ce ne-ai învrednicit a ne închina Locurilor Pătimirilor şi Învierii Tale, ne-ai binecuvântat să ajungem şi în acest loc în care a Arhanghelul Gavriil a adus Preacuratei Tale Maici vestea întrupării Tale pentru mântuirea noastră, în aceste locuri – patria Ta pământească – în care Tu, copil fiind, ai binecuvântat vârsta copilăriei noastre, în care i-ai adunat laolaltă pe cei doisprezece Apostoli, făcându-i vestitori şi lucrători ai Împărăţiei Tale, în care ai învăţat mulţimile iubirea de Dumnezeu şi iubirea de oameni.

Fii cu noi, Doamne, şi în această zi şi ajută-ne ca prin închinarea noastră în aceste Locuri pe care le-ai sfinţit prin petrecerea Ta aici să dobândim, cu harul Tău, puterea de a ne transforma viaţa într-o închinare continuă. Ajută-ne, Doamne, să devenim şi noi adevăraţi ucenici ai Tăi, prin aceea că trăim aşa cum ai învăţat Tu în aceste locuri. Fă, Doamne, ca învăţăturile Tale să devină viaţa noastră, fă ca printr-o viaţa frumoasă, în comuniune cu Tine, să fim cu adevărat sare pământului şi lumină lumii. Dă-ne puterea de a trăi fericirea de a te urma pe Tine şi de a-i ajuta şi pe cei din jurul nostru să fie fericiţi.

Binecuvintează, Doamne, şi această zi a pelerinajului nostru, binecuvintează-i pe părinţii noştri, care au sădit în inimile noastre dorul după Tine, binecuvintează-i pe toţi cei care au făcut şi fac posibilă închinarea noastră în aceste locuri: binecuvintează, Doamne toţi copiii de pretutindeni şi dăruieşte-ne tuturor să dobândim nevinovăţia lor. Binecuvintează-ne pe noi pe toţi şi ajută-ne să Te cinstim după cuviinţă prin toată viaţa noastră, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Seara, cazare la Hotelul Plaza Nazareth; cina.

ZIUA IX – Sâmbătă, 20.04.2019

Itinerar:

Mic dejun la Nazaret, în condiţii mai austere din pricină că sunt Paştile evreilor.

Vizităm Muntele Tabor, respectiv biserica ortodoxă ridicată pe locul Schimbării la Faţă, apoi Cana Galileii.

Deplasare cu autocarul la Tel Aviv, la aeroportul Ben Gurion, de unde după amiază ne întoarcem fiecare în oraşele unde locuim.Slavă lui Dumnezeu pentru toate!

 

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici