Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

RO | DE

Cuvios şi preafolositor lucru pentru plinătatea Bisericii este a venera şi cinsti cu evlavie şi după plecarea lor din aceasta viaţă pe cei ce s-au distins prin viaţa lor dusă în trup prin izbânzi deosebite ale virtuţii, slăvindu-i prin prăznuiri anuale şi imnuri de laudă; aceasta pentru că pe de-o parte, lauda adusă celor ce au vieţuit în virtute trece la Însuşi Dumnezeu de la Care vine oamenilor toată virtutea, cum arată teologhisind undeva Grigorie cel numit cu supranumele Teologiei; iar, pe de altă parte, pentru că lauda celor bune aprinde zelul şi îmboldeşte pe cei uşuratici şi zăbavnici la realizarea virtuţii, iar pe cei iubitori de osteneală îi face şi mai viteji în ostenelile lor.

Aşadar, dat fiind că în asemenea izbânzi excepţionale ale virtuţii se distinge şi monahul Siluan, de obârşie din Rusia, dar care a vieţuit peste o jumătate de veac în Sfânta Mănăstire patriarhală şi stavropighială a Sfântului şi Slăvitului Mare Mucenic Panteleimon de pe Sfântul Munte al Athosului, înfăţişându-se pe sine prin cuvioşia şi sfinţenia vieţii lui model de vieţuire după Hristos, iar prin feluritele sale scrieri ortodoxe şi de suflet folositoare dascăl apostolic şi profetical Bisericii şi plinătăţii celor ce poartă numele lui Hristos, ajungând la înalte măsuri duhovniceşti şi făcându-se vas al Sfântului Duh, nevoindu-se ca puţini alţii în iubirea agapică şi cinstit fiind pentru toate acestea de Dumnezeu cu darurile vindecării celor bolnavi şi suferinzi şi ale unei uimitoare clarviziuni - smerenia noastră dimpreună cu Preasfinţiţii şi preacinstiţii Mitropoliţi din jurul nostru, iubiţii noştri fraţi şi împreună-liturghisitori, privind la vieţuirea lui bine-plăcută lui Dumnezeu, la faptele şi izbânzile lui în virtute şi purtând de grijă de folosul obştesc al credincioşilor, am hotărât în Duhul Sfânt, în acord cu dumnezeieştii Părinţi dinaintea noastră şi urmând obiceiului comun al Bisericii, să i se acorde cinstea cuvenită bărbaţilor sfinţi şi dumnezeieşti.

De aceea şi decretăm în mod sinodal şi stabilim şi poruncim în Duhul Sfânt ca de acum înainte şi pe mai departe în tot veacul, Stareţul Siluan Aghioritul să fie numărat împreună cu bărbaţii cuvioşi şi sfinţi ai Bisericii, fiind cinstit cu prăznuiri sfinte şi ceremonii religioase anuale şi slăvit cu imnuri de laudă în ziua de24 septembrie, în care a plecat fericit la Domnul.

Spre dovedire şi întărire a acestui fapt s-a întocmit şi prezentul nostru act patriarhal şi sinodal aşternut şi subsemnat în acest sfânt Condice al Sfintei şi Marii noastre Biserici a lui Hristos şi trimis identic şi neschimbat şi sfintei Comunităţi a Sfântului Munte spre a fi depus în arhivele lor.

În anul mântuirii 1987, 26 noiembrie, al 11-lea al indictionului.

†Dimitrios al Constantinopolului
din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Constantinopolului şi Patriarh Ecumenic
şi membrii Sfântului Sinod
al Patriarhiei Ecumenice

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici