Centrul Bisericesc Munchen  Rumänische Orthodoxe Metropolie für Deutschland, Zentral- und Nordeuropa

Iunie 2024 - A Apărut Numărul 31 al Deisis - Revistă de Cultură și Spiritualitate

Semnalăm apariția numărului 31/2023 al revistei Deisis, magazin bilingv (româno-german) de cultură şi spiritualitate al Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Acest...

Iunie 2024: Achiziţie Mobilier pentru Centrul Bisericesc

Centrul Bisericesc Ortodox Român din München, cu sediul în Kastelburgstr. 84-88, 81245 München, vă invită să trimiteți o propunere tehnico-financiară pentru piese de mobilier necesare a fi...

30 Mai 2024: CONCERT JUBILIAR

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de existenţă ai Mitropoliei noastre, avem bucuria de a vă invita la un concert eveniment: Orchestra simfonică a Operei Naţionale Bucureşti – dirijor Alexandru...

Mai/Iunie 2024: MITROPOLIA LA 30 DE ANI - EVENIMENTE ANIVERSARE

Anul acesta, Mitropolia noastră împlinește 30 de ani de la înființare. Cu acest prilej, vă invităm, cu bucurie, la două manifestări-eveniment: Joi seara, 30 mai, de la ora 18:00, va avea loc, în...

Pastorala Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Serafim la Praznicul Învierii Domnului, 2024

„Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi…”( Luca 11, 28) Preacuvioși și Preacucernici Părinți și iubiți credincioși, Hristos a înviat! Ne bucurăm astăzi de...

RO | DE

Anul 2018 a fost consacrat în Patriarhia Română drept Anul Omagial al Unității de Credinţă și Neam şi Anul Comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918. Centrul Bisericesc Român Ortodox din München în colaborare cu Consulatul General al României la München organizează cu prilejul Anului Centenar al Marii Uniri de la 1918 un ciclu de conferinţe referitoare la acest eveniment prin care s-a făurit Statul Naţional Unitar Român, la condiţiile care au favorizat unirea, la personalităţile şi instituţiile care au contribuit la înfăptuirea idealului românilor precum şi la contribuţia Bisericii în acest scop.

 

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia și Mănăstirea Oașa organizează în anul 2018, în perioada 19-29 iulie, o tabără internatională la care sunt așteptați tineri români care trăiesc în diaspora, cu vârsta cuprinsă între 16-30 ani. Participarea la taberele organizate la mănăstirea Oașa este gratuită. Mănăstirea le oferă tinerilor cazare și mâncare, iar participanții trebuie să-și plătească transportul.

 

În ziua când l-a făcut Dumnezeu pe Adam, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut. Bărbat și femeie i-a făcut; și i-a binecuvântat și i-a numit cu numele de „om” în ziua în care i-a făcut. (Facerea 5, 1-2)

Dragi tineri creștini ortodocși din Germania,

Ca episcopi ai Bisericii voastre din Germania, ne adresăm vouă prin intermediul acestei scrisori speciale, cu intenția de a ne pronunța referitor la câteva probleme actuale. Lumea devine tot mai mică. Problemele arzătoare ale timpului nostru devin din ce în ce mai clare şi proeminente. Ele se referă cu profunzime la însăşi existența umană - la existența voastră: Dumnezeu vă încredințează vouă prezentul și viitorul.

 

Luare de poziție a Conferinței Episcopale Ortodoxe din Germania (OBKD)

Notă: Materialul a fost elaborat de Comisia Teologică a Conferinței Episcopale Ortodoxe din Germania și adoptat de Preasfinţiţii episcopi cu ocazia şedinţei de la Berlin, din 22 februarie 2014.

Introducere

  1. Transplantul de organe este, în opinia multora, una din cele mai importante realizări ale medicinei moderne – o șansă de a prelungi viața primitorului de organe și de a susține viața în general. În acest context apar însă de regulă și o serie de nelămuriri de natură etică și practică.

Enoriaşilor, prietenilor şi susţinătorilor Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

Fraţi şi surori în Hristos,

Faptul de a Vă trimite adeverinţele de donaţie pentru anul 2017 îmi dă prilejul şi bucuria să Vă scriu câteva rânduri cu referire la proiectul Aşezământului Bisericesc şi la alte activităţi ale noastre.

A fi creştin astăzi. Iată o chestiune care ne preocupă pe fiecare dintre noi tot atât de intens pe cât ne interesează destinul nostru veşnic. Comemorarea, anul trecut, a 1700 de ani de libertate religioasă şi de manifestare neîngrădită sau chiar favorizată a creştinismului, iniţiată de Sfântul Constantin cel Mare prin Edictul de la Mediolan, precum şi pomenirea, anul acesta, a 300 de ani de la martiriul voievodului Constantin Brâncoveanu împreună cu fiii şi ginerele său la ordinul „înaltei” Porţi otomane şi în faţa privirii (nu ştim dacă sau cât de) nepăsătoare, dar oricum acedică şi neputincioasă a ambasadorilor „marilor” Puteri creştine ale Europei de atunci, fac ca chestiunea pe care o avem în atenţie să dobândească un plus de actualitate.

În condiţiile create de actuala libertate de mişcare şi de muncă la nivel european cât şi global precum şi de plecarea din Ţară a multor confraţi ai noştri, ne vedem tot mai mult confruntaţi şi cu problematica trăirii credinţei noastre creştine ortodoxe în spaţii eterodoxe. În general, cei care pleacă fac aceasta în căutarea unor condiţii materiale de viaţă mai bune. Întâlnirea cu spaţiul occidental provoacă mai întâi un sentiment de admiraţie. Admiraţie faţă de aşezarea acestei societăţi, faţă de gradul înalt de civilizaţie şi democraţie la care s-a ajuns, faţă de – cum altfel – nivelul ridicat de viaţă al oamenilor precum şi faţă de realizările tehnice atotprezente, admiraţie faţă de amabilitatea afişată a oamenilor, faţă de confortul atât de ispititor pentru fiecare dintre noi. Curând însă românul creştin ortodox plecat de acasă constată şi greutăţile depărtării de casă şi de cei dragi, ale traiului într-o societate care îi este totuşi străină, căreia adesea nu-i înţelege bine nici limba, darmite modul de gândire şi simţire, într-o lume care are regulile ei, nu toate bune, între oameni pe care nu-i cunoaşte şi care adeseori, deşi îi acceptă alteritatea, îl constrâng, chiar fără a vrea aceasta, prin modul de alcătuire şi funcţionare a lumii lor, să devină tot mai mult după chipul şi asemănarea lor. Părintele Arsenie Boca a exprimat această stare de lucruri prin sentinţa: „În România e mai bine pentru suflet; în Occident e mai bine pentru trup”.

Câteva caracteristici şi principii de funcţionare ale societăţii occidentale actuale şi ale raporturilor interumane din mijlocul ei – caracteristici care devin tot mai mult şi ale spaţiului nostru românesc –, fac ca dorinţa cuiva de a trăi o viaţă creştină după rânduielile noastre ortodoxe să implice o mărturisire conştientă, consecventă şi cu multă înţelepciune a iubirii sale faţă de Dumnezeu. Ne vom ocupa de ele pe rând pentru a aduce un spor de claritate în perceperea lor atât pentru cei care au ales deja calea străinătăţii cât şi pentru cei care se gândesc la acest lucru, în vederea facilitării raportării la această societate şi a conştientizării vieţii mărturisitoare pe care suntem chemaţi să o ducem în lumea la care ne este luarea aminte.

Venind dintr-un spaţiu în care Ortodoxia era la ea acasă, în care totul în jur poartă pecetea acesteia, iar relaţiile interumane sunt destul de calde, românul ortodox se confruntă în Occident destul de rapid cu un spaţiu mult mai secularizat, cu o societate, de la caz la caz, pluriconfesională, multireligioasă, indiferentă sau chiar ostilă faţă de elementul religios. Credinţa religioasă în Occidentul european este tot mai mult împinsă din spaţiul public spre sfera privată a omului. Convieţuirea oamenilor de credinţe şi confesiuni diferite sau lipsiţi de credinţă religioasă, proveniţi adeseori din medii sociale, culturale, religioase foarte diferite, deşi, pe de o parte, este o realizare demnă de apreciere, face, pe de altă parte, ca relaţiile interumane să rămână distante, fiecare să rămână în lumea lui, cu universul propriu. Microuniversuri spirituale se află astfel îngrămădite laolaltă, fără însă a interacţiona, decât în măsura în care această interacţiune este impusă de convenienţele sociale sau de relaţiile de serviciu. Bineînţeles că şi credinţa cuiva care nu şi-a pus întrebări referitoare la ea, nu a trecut-o prin filtrul reflecţiei, se poate clătina întâlnindu-se cu o varietate de alte credinţe care toate se pretind adevărate. De asemenea, faptul că în spaţiul public se vorbeşte destul de puţin despre religie, că manifestarea religioasă este privită adeseori ca ceva perimat, învechit, conjugat cu mirajul bunăstării materiale, face ca adeseori românul venit în căutarea unei situaţii mai bune de viaţă să amâne manifestarea religioasă sau chiar s-o uite pentru un timp.

Ar fi bine ca fiecare să conştientizăm cât mai repede faptul că, veniţi în lume şi crescuţi într-un anumit spaţiu şi timp, avem fiecare dintre noi o anumită moştenire genetică, socială, culturală, spirituală, care toate se alcătuiesc la devenirea noastră, ne configurează identitatea şi în absenţa cărora aceasta are de suferit. Ori, dacă acasă identitatea ţi se alcătuieşte într-un firesc al dezvoltării, în străinătate elementele constitutive ale acesteia trebuie mai bine conştientizate şi cultivate. Acest lucru este perfect valabil mai ales cu referire la identitatea noastră religioasă, la marile întrebări referitoare la destinul nostru, la sensul vieţii noastre pe pământ, pentru că în funcţie de răspunsurile pe care ni le dăm urmează şi stabilirea priorităţilor din viaţa noastră. Iar faptul ca cineva să-şi neglijeze sau să-şi uite anumite caracteristici ale propriei identităţi îl conduce mai devreme sau mai târziu la o situaţie de criză şi are consecinţe şi asupra celor din jurul lui, mai ales asupra copiilor lui. Astfel, oricine are în vedere faptul de a trăi o perioadă mai scurtă sau mai lungă din viaţă în străinătate ar fi bine să-şi pună problema unei asumări conştiente a devenirii sale în noile condiţii de viaţă.

Am spus deja că trebuie avută în vedere raportarea la un mediu de obicei foarte secularizat care parcă devorează tot ce întâlneşte. Trebuie ca cineva să ţină cu maximă tărie la nişte principii de viaţă proprii, dacă vrea să nu fie înghiţit de moara secularismului. Lucru nu tocmai uşor dacă ne gândim că avem tentaţia să copiem ceea ce se întâmplă în jurul nostru, că modul de viaţă individualist, consumist, egoist şi indiferent la nevoile semenilor constituie o mare ispită pentru românul care s-a smuls, s-a dezrădăcinat de acasă, din propria sa comunitate, pentru a-şi găsi pe cont propriu, individualist, împlinirea.

În aceste condiţii, faptul de a-ţi trăi credinţa ortodoxă înseamnă o asumare responsabilă a moştenirii proprii, o viaţă în acord cu ea precum şi faptul de a o transmite mai departe urmaşilor, adică a duce un mod de viaţă mărturisitor. Căci mărturisire este faptul de a te manifesta ca om credincios într-un cadru în care ceilalţi sunt indiferenţi religios sau chiar manifestă dispreţ faţă de manifestările religioase. Mărturisire este ca, la sfârşit de săptămână, când colegii de serviciu sau de şcoală pleacă în vacanţă, să alegi a merge duminica zeci sau uneori chiar sute de kilometri pentru a participa la o Sfântă Liturghie ortodoxă. Mărturisire este ca, într-un context individualist, să contribui conştient şi susţinut la formarea unei comunităţi româneşti ortodoxe, să nu te gândeşti doar la propăşirea proprie, ci să-i ai în atenţie pe semenii tăi cu nevoile şi neputinţele lor. Mărturisire este ca, atunci când în jur bisericile (evanghelice sau catolice) sunt transformate în spaţii profane sau chiar demolate pentru că oamenii cred că nu mai au nevoie de ele şi nu le mai înţeleg rostul, tu să te implici cu toate puterile în construirea unei biserici, care să devină centrul şi luminătorul comunităţii din care faci parte.

O deosebită mărturisire o presupune faptul de a-ţi educa creştineşte copiii. Îmi amintesc un cuvânt citat adesea de Părintele Teofil Părăian: „Mai ales două lucruri nu pot face oamenii fără credinţă: să crească copii buni şi să suporte o suferinţă grea”. Şi, într-adevăr, pentru a creşte copii buni este necesar să trăieşti mai întâi tu ca părinte având o orientare, iar apoi să te străduieşti să dai o orientare în viaţă şi copiilor. Ori această orientare este foarte greu de găsit în lipsa credinţei, pentru că doar raportându-ţi viaţa la Dumnezeu, căutând să-ţi descoperi destinul vremelnic şi veşnic, poţi trăi orientat spre împlinirea acestuia, te poţi raporta corect la tine însuţi, la semeni şi la întregul univers. Şi este cu adevărat o cruce ca în mijlocul societăţii de consum, care încearcă pe toate căile să-ţi stimuleze poftele şi să-ţi exacerbeze egoismul, să-ţi asumi asceza înţelegerii adevăratelor tale necesităţi şi a luptei împotriva patimilor. Cu mult mai greu este însă să poţi transmite aceste valori adevărate copiilor care la şcoală şi în interacţiunea cu colegii lor sunt formaţi după chipul societăţii în care trăiesc. Este dificil ca atunci când copilul învaţă la şcoală că toate religiile sunt egale, toate fiind drumuri pentru a ajunge în vârful muntelui care ar fi Dumnezeu, să-i explici că religia ortodoxă oferă trăirea autentică a relaţiei cu Dumnezeu. E distrugător pentru sufletul lui fraged ca profesorii să-i spună că Dumnezeu este probabil o idee, o putere, dar să-l malformeze continuu cu poveşti despre vrăjitoare sau alte monstruozităţi. Este greu să-l înveţi a se înţelege pe sine şi a se raporta la lume corect, dacă la şcoală învaţă că fiecare om nu este ce se naşte, ci ceea ce simte sau alege el însuşi să fie. Este greu, dar totuşi nu imposibil. Iar posibilă această educaţie este făcută de o viaţă trăită de părinţi cu credinţă, cu nobleţe sufletească, cu dragoste şi cu multă înţelepciune, care să-i determine pe copii să-şi dorească să stea sub ocrotirea părinţilor, să-i asculte şi să-i urmeze.

O adevărată mărturie de credinţă o constituie faptul de a nu-ţi petrece timpul „liber” omorându-l sau făcând toate nebuniile asemenea celor din jurul tău, ci făcând ceva cu folos. Acum când scriu aceste rânduri ne găsim în săptămâna dinaintea Postului Mare. În toate ţările din vestul Europei se „propovăduieşte” prin toate canalele media destrăbălarea carnavalului care premerge aici începutul postului care nu mai există. Şi nu e uşor când întreaga clasă merge la carnaval să-ţi convingi copilul să rămână departe de această manifestare dăunătoare; şi să le poţi eventual argumenta şi profesorilor lui această atitudine spunându-le adevărul fără a le răni prea tare orgoliul. O aşezare solidă în sânul familiei şi în relaţia cu Dumnezeu îi e necesară unui tânăr pentru a rezista îndemnurilor colegilor la diferite aventuri de fiu risipitor sau la experienţe extatice provocate prin consumul de droguri.

Având în vedere cele de mai sus, ne putem lesne imagina şi greutatea mărturisirii pe care este chemat să o dea un preot ortodox în Occident. Pentru că el trebuie să lupte mai întâi cu greutăţile lui şi ale propriei familii, iar apoi cu ale credincioşilor pe care-i păstoreşte şi care, adesea, poartă urmele dezrădăcinării şi ale greutăţilor cu care se confruntă. Mai mult, ca reprezentant al Bisericii Ortodoxe, el are de dus şi greul dialog cu celelalte confesiuni creştine, fiind dator a mărturisi cu înţelepciune adevărul de credinţă care nu este posesia lui, dând mărturie despre frumuseţea Ortodoxiei fără a-i brusca pe ceilalţi cu propria mărturisire. Despre greutatea slujirii în condiţii de misionarism, în biserici puse la dispoziţie de alte confesiuni creştine, în care trebuie să-şi ducă în maşină duminical cele necesare slujirii, înfruntând adesea mari lipsuri materiale, ce mai putem spune, decât că toate acestea constituie o asumare mărturisitoare a Crucii lui Hristos, asumare ce presupune o jertfă adeseori mare.

De cele mai multe ori alegerea locului unde trăim nu ne aparţine sau suntem constrânşi de situaţii foarte dureroase să luăm calea străinătăţii. Să avem atunci încredinţarea că al lui Dumnezeu este întregul pământ, că binecuvântarea Lui se va revărsa oriunde asupra noastră dacă o căutăm şi să spunem cu Psalmistul: „În tot locul stăpânirii lui, binecuvintează suflete al meu, pe Domnul.” Şi să-i rugăm pe sfinţii care au trecut prin greutăţi asemănătoare cu ale noastre să ne îndrume şi să ne apere cu rugăciunea lor. O vor face cu siguranţă.

Episcop-vicar + Sofian Braşoveanul

27 februarie 2014

(apărut în Telegraful Român, Publicaţie bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului, anul 162, nr. 9-12, 1 şi 15 martie 2014, pg. 1, 5,7.)

Biserica „Sfinții Mucenici Brâncoveni și Sfinții Ioani“ de la Alba Iulia (Cartier Nou II/Micești) ilustrează acele cazuri, rare, de aliniere aproape perfectă a astrelor: paroh luminat, ierarh încrezător, ctitor răbdător și artiști inspirați. Iar prin artiști înțelegem arhitectul, pictorul, sculptorul și pe toți aceia care, prin munca lor, au desăvîrșit una dintre cele mai spectaculoase reinterpretări actuale ale spațiului sacru ortodox. Pornind de la exterior spre interior, biserica se oferă privirii, deja de la distanță, cu monumentalitatea construcției sigure pe sine. Nimic nu a fost lăsat la voia întîmplării, impresia de întreg, de ceva-care-nu-putea-fi-altfel dominînd de la bun început.

După decembrie 1989, lumea românească și lumea post-comunistă în general s-a împărțit în trei categorii de judecată retrospectivă: nostalgie, anatemă și utopie. Nostalgicii sînt cei care, duioși cu propria lor tinerețe, amnezici față de relele pe care le-au trăit și nemulțumiți de ”beneficiile” capitalismului privesc înapoi lăcrămos, seduși de un trecut ”roz”, dar, de fapt, fals. Dimpotrivă, cei care țin bine minte cum arăta viața cotidiană chiar în anii de ”destindere” ai comunismului, cei care încă știu cum e să trăiești în frică, suspiciune, minciună, penurie și resemnare aruncă asupra trecutului recent o radicală anatemă, percepînd dimensiunea lui demonică.

Donează pentru Așezământ

                 

Programul slujbelor

Toate slujbele au loc la Așezământul Bisericesc (Kastelburgstr. 84-88, 81245 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici