Centrul Bisericesc Munchen Construm Noul Așezământ Înalțarea Sfintei Cruci Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

RO | DE

Articole PS Sofian Brașoveanul

În Sf. Evanghelie de la Matei, în capitolul 8, versetele 5-13 şi în Sf. Evanghelie de la Luca, în capitolul 7, versetele 1-10 este relatată vindecare de către Mântuitorul Hristos a robului (sclavului) unui sutaş (căpitan) roman la rugămintea acestuia din urmă. Avându-l în vedere pe sutaşul care venise cu rugămintea de a-i fi vindecat sclavul, Mântuitorul S-a minunat şi a spus: „Adevăr grăiesc vouă, nici în Israel n-am aflat atâta credinţă!” (Mt.8,10; Lc.7,9), iar apoi a adăugat că „mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor şedea la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacob în împărăţia cerurilor, iar fiii împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul cel mai din afară” (Mt.8,11-12)

Ce oare la făcut pe Domnul Hristos să se mire şi să-l admire pe acel căpitan, şi de ce a făcut El apoi această afirmaţie dură referitoare la fiii împărăţiei?

În spiritualitatea ortodoxă, un loc deosebit îl ocupă Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului. „Biserica Ortodoxă crede în mijlocirea şi îndrăznirea ei de Maică a Domnului, căreia i se roagă ca uneia ce este preacinstită şi preasfântă“. Ne rugăm Maicii Domnului şi o preamărim în acelaşi timp. O preamărim ca pe ceea ce a trăit cea mai mare unire pe care umanul o poate realiza cu Dumnezeu, ea fiind tipul fiinţei umane pe deplin realizate.

„Toate tainele tale sunt mai presus de cuget, toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; curăţia fiind pecetluită şi fecioria păzită, cu adevărat Maică te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu cel adevărat, pe care roagă-l să mântuiască sufletele noastre.“

Introducere

Mai întâi aş dori să felicit organizatorii acestei conferinţe pentru faptul de a dezbate într-un astfel de cadru această problematică atât de actuală, într-un moment al istoriei în care omenirea pare că şi-a pierdut în mare măsură orientarea. De asemenea doresc să mulţumesc pentru încrederea şi cinstea ce mi s-a acordat prin invitaţia de a vorbi astă seară în faţa dumneavoastră.

În ce priveşte contribuţia mea, o să vă vorbesc dintr-o perspectivă pastorală personală, fără a avea nici pe departe pretenţia de a aborda toate faţetele unui subiect atât de vast. Şi anume vorbesc de pe poziţia unui episcop ortodox, născut în România în timpul regimului comunist ateu, care am suferit unele din privaţiunile şi îndoctrinările impuse de acest regim şi care acum îmi desfăşor activitatea în mijlocul societăţii de consum occidentale secularizate, fiind martor în prezent al escaladării uimitoare a secularismului în est şi a ateismului în vest. Vă rog să-mi permiteţi să aduc o mică completare titlului conferinţei mele. Şi anume vorbesc din perspectiva unui episcop-monah, a unui episcop care am trăit ca monah 12 ani, care am rămas monah, episcop fiind, şi care mă bucur să trăiesc monahismul cât mai autentic, el reprezentând pentru mine viaţă, răsuflare împreună cu Dumnezeu, în ritmul lui Dumnezeu. În Biserica Ortodoxă toţi episcopii sunt monahi. Ei sunt aleşi dintre monahi, iar atunci când este ales un cleric ne-monah, acesta trebuie să depună întâi voturile monahale şi numai după aceasta este hirotonit episcop. Prin acest lucru Biserica Ortodoxă doreşte să păstreze reprezentanţii ei de la vârf în cea mai autentică tradiţie ortodoxă, însufleţiţi de idealurile cele mai înalte ale creştinismului, ştiindu-se foarte bine că monahismul reprezintă încercarea cea mai consistentă în cadrul Bisericii noastre, după încetarea persecuţiilor, de a trăi o viaţă care să-L aibă în centru pe Iisus Hristos ca Domn şi Dumnezeu.

„Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşalelor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a te sui cu trupul pe Cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceasta cu mulţumire strigăm Ţie: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea.”

Introducere

„Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată; Fiul cel Unul-Născut, Care este în sânul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut” (In. 1,18).

Una din caracteristicile fundamentale ale Ortodoxiei este cinstirea icoanelor. Atât este de strânsă legătura între icoană şi Ortodoxie încât în prima duminică din Postul Mare, numită Duminica Ortodoxiei, aşadar la ziua numelui Ortodoxiei nu comemorăm altceva decât hotărârea Părinţilor Bisericii ca în Biserică să fie cinstite sfintele icoane. Având în vedere această legătură strânsă dintre icoană şi Ortodoxie putem deja întrezări faptul că în Biserica Ortodoxă icoanele nu au doar o valoare artistică, istorică, că rolul lor nu este doar anamnetic, catehetic, ci problema icoanelor este chiar una de identitate a Ortodoxiei.

-Prea Sfinţite Părinte Sofian, care este semnificaţia sărbătorii Paştilor?

-Cuvântul „paşti” provine din limba ebraică şi înseamnă trecere. Poporul evreu la Paşti sărbătorea trecerea prin Marea Roşie dinspre robia egipteană spre libertatea din pământul făgăduinţei, numit Canaan. În creştinism Paştile au primit un conţinut nou. Noi serbăm Paştile întru pomenirea răscumpărării întregului neam omenesc prin Patimile, Moartea şi Învierea lui Iisus Hristos. Ele constituie cea mai veche sărbătoare creştină; au început a fi serbate imediat după Învierea lui Hristos, fiind prăznuite de Sf. Apostoli, care au generalizat sărbătoarea în rândul credincioşilor. „Drept aceea, să prăznuim nu cu aluatul cel vechi, nici cu aluatul răutăţii şi al vicleşugului, ci cu azimile curăţiei si ale adevărului“ (I Cor. 5,8), spunea Sfântul Apostol Pavel, adresându-se creştinilor din Corint.

Programul slujbelor

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München), de la ora 10:00.

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici

Calendar

Duminică 19 Noiembrie

Duminica 26-a după Rusalii  (Pilda boga-tului căruia i-a rodit ţarina);

Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post)

 

0930 Ceasurile şi Sf. Liturghie

 (Alte Haidhauser Kirche)

 

Mai multe ...

Din activitatea Preasfințitului Părinte Sofian Cuvinte de viață

Agenda

2017.11.18 Slujeşte Sf. Liturghie baptismală la Hanover (paroh P.C. Pr. Mihai Ilaş); o botează pe mezina familiei Părintelui, Xenia. Seara, slujeşte Vecernia şi animă o seară duhovnicească la Parohia Sf. Ioan Botezătorul din Hamburg (paroh P.C. Pr. Vlad Manolache).

2017.11.19 Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Parohia Sf. Martiri Brâncoveni din Hamburg. Îl instalează ca paroh al acestei parohii pe P.C. Pr. Alexandru Cărbunescu.


Mai multe