Centrul Bisericesc Munchen Construm Noul Așezământ Înalțarea Sfintei Cruci Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Germaniei, Austriei și Luxemburgului

RO | DE

Potrivit învăţăturii Sfântului Maxim Mărturisitorul, Dumnezeu conduce pe oameni spre desăvârşire pe două căi: pe o cale pozitivă şi pe una negativă. Pe cea dintâi numită Providenţă, atrage pe om în chip pozitiv, prin frumuseţea binelui şi prin raţiunile lucrurilor; iar prin a doua, numită Judecată, lucrează prin diferitele necazuri, pe care ni le îngăduie Dumnezeu, ca să ne atragă de la păcate.

Metoda Proniei ne face mai ales să respingem ispitele plăcerii şi ale poftelor, iar metoda judecăţii ne face să suportăm încercările prin durere. Rostul acestor probe este acela de a descoperi în ce stadiu se află omul în lupta de a birui patimile şi de a se face mai tare în lupta împotriva lor (Filoc. 2, p.176-177).La aceste probe însă sunt supuşi nu numai oamenii individual, ci şi comunităţile, popoarele, cum constatăm aceasta şi în vremea noastră.


"Fara Dumnezeu, orice iubire moare"

- Timisorean la origine, absolvent al Facultatii de Arte Plastice a Universitatii de Vest, in prezent e calugar si preot la Manastirea Oasa, unde picteaza si minunate icoane, pline de aur si har. Dar aurul cu adevarat pretios al tanarului parinte e inaltimea sa duhovniceasca deosebita, care transpare si in textul pe care il publicam. Un indreptar de viata si de iubire adevarata -

1. Preasfinţia Voastră, cu toate că, atât spovedania propriu-zisă cât şi paternitatea duhovnicească se întâlnesc în persoana preotului, putem face o diferenţă clară între acestea? Dacă da, în ce ar consta această disociere?

După cum este îndeobşte cunoscut, spovedania este Sfânta Taină a Bisericii noastre prin care, din darul lui Dumnezeu, omul primeşte, prin mijlocire preoţească, iertarea păcatelor în urma mărturisirii şi părăsirii acestora. E vorba de un dar extraordinar pe care Dumnezeu l-a dat omului pentru a-l ajuta în efortul  de eliberare de puterea răului şi de înaintare în bine.

Se vorbeşte foarte mult despre iubire. Cu o unanimitate uneori suspectă. Toţi sînt de acord că iubirea e un lucru (foarte) mare, că e rostul şi încununarea oricărei vieţi, că rotunjeşte şi justifică totul. Toţi ştiu citate celebre, poveşti de dragoste celebre, toţi recită, la o adică, capitolul 13 din prima epistolă către Corinteni, sau, dacă sînt mai „umblaţi“, pasajul din Paradisul lui Dante despre amorul care „move il sol e l’altre stelle“. Cînd se vorbeşte despre iubire, îmbujorarea lirică şi surîsul sublim sînt de rigoare. Problema este că mai toţi, oricîtă literatură, filozofie şi mistică ar invoca, se gîndesc, în fond, la cîte o poveste romantică de tinereţe, la Mărioara sau la Ionică, la o trăire privată, parcursă exoftalmic, în transă. Pînă la un punct, e normal să fie aşa. Fără experienţa nemijlocită a îndrăgostirii, fără episodul, uneori lunatec, al pierderii de sine în silueta celuilalt, iubirea rămîne o abstracţiune. Accesul direct la „amorul sacru“ e rar. Abordabil şi distribuit „democratic“ e „amorul profan“: afectul imediat, incendiul lăuntric, inflamaţia dulce a minţii şi a corpului. Nu se poate delimita pieziş între eros şiagapé. În firea ambiguă a omului „căzut“, ele se întrepătrund euforic, uneori primejdios, alteori în chip salutar.

…două „domenii” care, împreună cu arta și filosofia, sunt definitorii pentru om, ca moduri de înțelegere și exprimare a lumii. Două domenii care sunt adesea văzute sau prezentate ca și contradictorii. Credința nu neagă știința, însa din interiorul științei se ridică adesea voci negative despre credință. Un caz particular este cel al fizicii (domeniu din care fac parte ca cercetător în fizica nucleară), care are un succes remarcabil în înțelegerea și descrierea universului pe baza forțelor fundamentale și a constituenților elementari ai materiei și radiației (luminii). Această înțelegere este într-adevăr impresionantă, în mod evident din punct de vedere practic, al tehnologiei, unde descoperiri fundamentale cum ar fi undele electromagnetice, razele X, laserul, tranzistorul și circuitele integrate, supraconductivitatea, diodele luminoase (toate încununate cu premii Nobel pentru fizică) au dus la aplicații practice care acum au devenit cotidiene. Însă partea cea mai remarcabilă a succesului fizicii este cea conceptuală, care se bazează pe un aparat matematic sofisticat (teoria cuantică a câmpurilor pentru legile la nivel sub­atomic) și care a dus la predicții teoretice ce au fost validate de descoperirea experimentală. Exemple sunt mediatorii așa-numitei forțe nucleare slabe, care guvernează dezintegrările la nivel sub-nuclear, bozonii W și Z (care sunt echivalenți din punct de vedere cuantic cu lumina, cu deosebirea că posedă masă) sau bozonul Higgs, recent (2012) descoperit la CERN.

Programul slujbelor

Duminica, Sfânta Liturghie se slujește la Alte Haidhauser Kirche (Kirchenstraße 37, D-81675 München), de la ora 10:00.

Slujbele de peste săptămână (luni-sâmbătă) au loc la Capela Sfântul Siluan (Paul-Heyse Str. 19, D-80336 München).

Luni, Joi, Sâmbătă

08:00 - Utrenia

18:00 - Vecernia

Miercuri

08:00 - Utrenia

18:00 - Rugăciunea lui Iisus

Vineri

08:00 - Utrenia

18:00 - Sf. Maslu

Notă: În anumite zile, este posibil să intervină schimbări. Pentru a vizualiza programul lunii curente, vă rugăm să mergeți aici

Calendar

Duminică 19 Noiembrie

Duminica 26-a după Rusalii  (Pilda boga-tului căruia i-a rodit ţarina);

Sf. Prooroc Avdie; Sf. Mc. Varlaam (Post)

 

0930 Ceasurile şi Sf. Liturghie

 (Alte Haidhauser Kirche)

 

Mai multe ...

Din activitatea Preasfințitului Părinte Sofian Cuvinte de viață

Agenda

2017.11.18 Slujeşte Sf. Liturghie baptismală la Hanover (paroh P.C. Pr. Mihai Ilaş); o botează pe mezina familiei Părintelui, Xenia. Seara, slujeşte Vecernia şi animă o seară duhovnicească la Parohia Sf. Ioan Botezătorul din Hamburg (paroh P.C. Pr. Vlad Manolache).

2017.11.19 Slujeşte Sf. Liturghie şi predică la Parohia Sf. Martiri Brâncoveni din Hamburg. Îl instalează ca paroh al acestei parohii pe P.C. Pr. Alexandru Cărbunescu.


Mai multe