Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Înălțarea Sfintei Cruci

 

Înălțarea Sfintei CruciHramul principal al bisericii noului așezământ monahal românesc va fi închinat Înălțării Sfintei Cruci (14 septembrie), pentru ca biserica și întregul așezământ, cât și ostenitorii și închinătorii acestuia să se afle sub puterea ocrotitoare și sfințitoare a cinstitei și de viață făcătoarei Cruci. Gândul la Sfânta Cruce, la Pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos asumate pentru binele nostru veșnic, la părinții și înaintașii noștri și la întreaga civilizație creștin-ortodoxă a poporului nostru, care s-a hrănit din puterea Crucii și a stat sub semnul ei, să ne fie și nouă, românilor ortodocși din München, cât și celor care vor veni după noi, un îndemn continuu la asumarea cu demnitate a identității noastre, la curățirea și desăvârșirea ei prin credința în Dumnezeu și la transmiterea ei urmașilor noștri, pentru ca să ne putem bucura cu toții de roadele mântuirii aduse prin Cruce întregii lumi.

 

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica

 

Sfântul Ierarh Calinic de la CernicaCel de-al doilea hram al bisericii, Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (11 aprilie), ne-a fost propus de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Astfel, Sf. Ierarh Calinic, mare ascet, om al rugăciunii și ctitor de obști monahale, ierarh purtător de grijă pentru nevoile spirituale și materiale ale oamenilor din timpul său, cât și pentru destinele Bisericii în general, dar și implicat cu râvnă și dăruire în făurirea destinelor neamului românesc, să ne fie și nouă, creștinilor ortodocși români din Germania, atât ocrotitor și rugător, cât și model pentru o implicare activă în viața cetății, implicare izvorâtă din credința în Dumnezeu și dorința de a-i ajuta pe semeni în lucrarea binelui vremelnic și veșnic. Alegerea Sf. Ierarh Calinic a fost motivată și de dorința de a pune în evidență marile personalități sfinte care s-au ridicat din neamul nostru, pentru a înțelege și noi calitățile și darurile remarcabile existente în sânul poporului nostru, dar și pentru a ne întării legătura cu Țara noastră, cu locurile și persoanele sfinte de acolo, pentru a ne atenționa asupra rădăcinilor noastre și a ne întări comuniunea cu tot ce este sfânt, frumos și înălțător în Țara și Poporul nostru, hrănite și adăpate cu seva creștinismului ortodox.

 

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

 

Sfântul Cuvios Siluan AthonitulSfântul Cuvios Siluan Athonitul (24 septembrie), ocrotitorul Capelei și al Centrului Bisericesc provizorii, întemeiate la 1 decembrie 2004, va fi în continuare hramul Capelei din incinta Mănăstirii-Sediu Episcopal. Sfântul Siluan, monah athonit de origine rusă, a fost ales ca și ocrotitor al Capelei și al viețuitorilor Așezământului Bisericesc, atât pentru modelul de slujire în smerenie și iubire de Dumnezeu și de semeni pe care l-a întrupat într-un timp atât de apropiat de noi - a trecut la cele veșnice în anul 1939 -, cât și pentru rugăciunea și mesajul lui profetic de chemare la mântuire a tuturor popoarelor, un mesaj de care lumea are nevoie astăzi mai mult decât oricând.