Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

 

Simulări 3D ale noului așezământ

 

Așezământul Ortodox „Înălțarea Sfintei Cruci” din München va cuprinde trei clădiri ce alcătuiesc un ansamblu cu o arhitectură ce se dorește a fi în continuitatea tradiției constructive a spațiilor de cult românești.

Ca prototip pentru proiectul lăcașului de cult a fost aleasă biserica „Sf. Nicolae Domnesc” de la Curtea de Argeș, cea mai veche ctitorie voievodală din Țara Românească, monument de filiație bizantină, reper în arhitectura eclezială din Balcani atât prin prezența, spațialitatea și importanța simbolică, cât și pentru extraordinara pictură aparținând Renașterii Paleologe.

Biserica va fi precedată de un pridvor deschis, iar amplul spațiu interior al naosului cu plan de cruce greacă înscrisă va fi împodobit cu fresce. La subsol se vor afla o capelă și o sală destinată întâlnirilor, conferințelor și sărbătorilor comunității.

Cele două corpuri laterale vor fi legate printr-un portic cu arce de zidărie, fundal al pieței centrale, și vor recurge la o arhitectură liniștitoare, luminoasă, cu tencuieli albe, elemente de lemn și acoperișuri de țiglă.

Corpul B va fi dispus în axul intrării în biserică și va adăposti la parter și subsol mai multe săli comunitare, o bibliotecă, un centru social și magazinul cu obiecte și cărți religioase, dar și locuința preotului paroh și camere de cazare pentru pelerini la etajele superioare.

Corpul C este așezat în spatele bisericii și va fi dedicat sediului și cancelariei episcopale, împreună cu mănăstirea de maici, paraclisul și celelalte spații necesare vieții monahale.

 

 • Imagine exterioară dinspre Kastelburgstr., în care se remarcă întreg ansamblul și piața din fața bisericii
 • Imagine exterioară dinspre Kastelburgstr., dinspre zona parcului, de unde se poate vedea accesul în mănăstire
 • Perspectivă interioară din naosul viitoarei biserici, alături de o imagine a spațiului central al catedralei „Sfântul Nicolae Domnesc” din Curtea de Argeș
 • Spațiul dintre foișorul mănăstirii cu scara de acces și biserica, având în capăt clădirea centrului comunitar
 • Foișorul mănăstirii, spațiu exterior premergător al Paraclisului
 • Porticul ce leagă clădirile centrului comunitar de mănăstire și sediul episcopal
 • Curtea din spate a mănăstirii
 • 08
 • Paraclisul mănăstirii
 • Imagine aeriană a ansamblului
 • Planul parterului