Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Proiectul de construcție al Așezământului Bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing este cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, realizat de către filiala acesteia, Centrul Bisericesc Românesc Ortodox din München, al cărui spațiu urmează să devină. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul Român Ortodox al Germaniei, Austriei și Luxemburgului, proiectul a fost încredințat spre coordonare și realizare Preasfințitului Părinte Dr. Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

 

Ce construim?

 

1. Biserica

Fiecare generație își construiește propria biserică în și prin care să-și dobândească, la nivel personal și comunitar, sensul, împlinirea și mântuirea. Pentru că fiecare biserică este, după cuvântul marelui duhovnic Teofil Părăian: „tinda raiului, poarta cerului, casa lui Dumnezeu și locul împlinirilor”.

Tocmai de acea, punctul central al așezământului îl constituie mult dorita biserică cu hramul „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica”.

 • Perspectivă 3D a noului așezământ

Biserica este proiectată pentru aproximativ 200 de persoane în plan de cruce greacă înscrisă, plan reprezentativ, reprezentând arhitectura bisericească ortodoxă ajunsă la maturitate. Prin urmare, în biserică se vor putea regăsi într-un spațiu spiritual familiar românii din toate zonele Țării, atât cei stabiliți în München cât și cei aflați aici doar în trecere, dar și ortodocși ai altor etnii ortodoxe sau convertiți la Ortodoxie. În același timp, biserica va fi ea însăși o mărturie a spiritualității și culturii noastre ortodoxe românești în capitala Bavariei.

Ca model pentru proiectul arhitectural a servit biserica „Sf. Nicolae Domnesc” de la Curtea de Argeș.

 

2. Clădirile anexe

Așezământul bisericesc va cuprinde, pe lângă biserică, încă două clădiri: una va adăposti sediul episcopal și o mănăstire, iar cealaltă va funcționa ca centru comunitar-parohial.

Cele două corpuri laterale sunt legate printr-un portic cu arce de zidărie, fundal al pieței centrale, și recurg la o arhitectură liniștitoare, luminoasă, cu tencuieli albe, elemente de lemn și acoperișuri de țiglă.

Corpul aflat în axul intrării în biserică va adăposti la parter și subsol mai multe spații comunitare, o bibliotecă, un centru social și magazinul cu obiecte și cărți religioase, dar și locuința preotului paroh și camere de cazare pentru pelerini la etajele superioare.

Clădirea dispusă la nord, aflată în spatele bisericii, va fi dedicată sediului și cancelariei episcopale împreună cu mănăstirea de maici cu paraclisul și alte spații necesare vieții monahale.

 

 

Destinația noului Așezământ

 

Așezământul bisericesc, care are biserica în centrul său, constituie o devenire firească, un rod al prezenței tot mai numeroase a românilor ortodocși în sudul Germaniei și, cu precădere, în München.

 • Imagine din timpul Slujbei de Înviere - 2011

El va răspunde nevoilor existențiale, liturgice, duhovnicești, sociale și culturale ale românilor ortodocși și ale tuturor celor ce doresc să-și găsească sensul vieții trăind în sfera binecuvântării lui Dumnezeu. Totodată el va oferi un cadru pentru dialogul nostru cu membrii celorlalte confesiuni creștine și mai ales cu oamenii care n-au avut sau și-au pierdut credința.

Pentru a-și putea îndeplini misiunea, așezământul bisericesc va cuprinde încă două clădiri care-i vor oferi posibilitatea de a răspunde nevoilor comunității noastre.

 

1. Sediu episcopal și mănăstirea

Întregul așezământ bisericesc va sluji drept reședință a episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului. Biserica va fi prin urmare catedrală episcopală, nu prin dimensiuni ci prin destinația ei, iar întregul ansamblu este conceput ca sediu episcopal. Mai mult, avându-se în vedere tradiția ortodoxă românească, conform căreia centrele episcopale funcționează în regim mănăstiresc, și așezământul bisericesc din München va funcționa ca o mănăstire.

Sunt prevăzute astfel atât spații pentru birouri, sală de primire și camere de oaspeți, cât și pentru chilii, trapeză și bibliotecă.

 • Punerea pietrei de temelie - Sept. 2011

Personalul monahal al acestuia, pe lângă faptul că va asigura funcționarea activității așezământului și va deservi și împodobi slujbele de la biserică, va coordona și anumite acțiuni cu caracter comunitar. Prin aceasta vom putea pune în evidență una din caracteristicile spiritualității ortodoxe românești, care se dorește o contribuție a noastră la o renaștere creștină în Europa actuală. Această renaștere însă începe în fiecare dintre noi. Prilejul de a avea o mănăstire unde să se desfășoare slujbele zilnice încununate cu Sf. Liturghie, de a avea un duhovnic mereu la îndemâna celor care au nevoie de sfat și ajutor, constituie o neprețuită binecuvântare în acest sens.

 

2. Centrul comunitar-parohial 

Proiectat în perimetrul urban münchenez, așezământul bisericesc va cuprinde și un centru comunitar parohial, care să mijlocească întâlnirea românilor între ei precum și cu cei în mijlocul cărora trăiesc.

 • Întâlnire a membrilor ATORG

În cadrul acestuia sunt prevăzute spații în care să se desfășoare activități pentru copii și tineret, precum cateheză, cursuri de limbă română și istorie națională, seminarii pe teme de spiritualitate, cu ajutorul cărora să fie cultivată identitatea acestora și să li se poată mijloci o orientare în viață și integrarea în viața și cultura societății în mijlocul căreia trăim. Bineînțeles că sunt avute în vedere și întâlniri și activități pentru cei ajunși la o vârstă înaintată. Sala multifuncțională proiectată în subsolul bisericii va oferi cadrul în care să se organizeze conferințe și activități cu o participare numeroasă.

 

3. Activitatea socială

La 15 octombrie 2007 a fost înființată Asociația caritativă „Sf. Vasile cel Mare – întrajutorare creștină”.

 • Moș Crăciun în mijlocul copiilor - 2012

Scopul asociației este acela de a veni în ajutorul celor săraci, bolnavi sau bătrâni, al celor aflați în diferite nevoi materiale sau spirituale, care nu se mai pot descurca singuri. Activitatea acestei asociații s-a diversificat și lărgit și printr-un parteneriat cu asociația „Caritas”, început în martie 2011. În cadrul centrului comunitar sunt prevăzute de asemenea spații pentru coordonarea și desfășurarea activităților caritative ale asociației și comunității parohiale.

 

 

Repere – pașii făcuți

 

Înainte de stabilirea sediului episcopului-vicar al Arhiepiscopiei în München, în acest oraș existau două comunități parohiale cu posibilități destul de limitate de exprimare și acțiune, avându-se în vedere condițiile dificile de viață și activitate ale unei minorități într-o mare metropolă. Din dorința de a răspunde corespunzător și eficient nevoilor liturgice, duhovnicești, culturale, sociale, dar și de reprezentare ale românilor din acest oraș, Consiliul Eparhial al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord hotăra la 10 septembrie 2004 stabilirea sediul Episcopului-vicar al Mitropoliei în München. Ulterior, după aderarea României la Uniunea Europeană și creșterea semnificativă a numărului de români atât în München cât și în întreaga Bavarie – actualmente trăiesc în München peste 25.000 de români – s-a putut constata justețea acestei hotărâri.

Una din principalele sarcini ale Episcopului-vicar era procurarea unei biserici pentru comunitatea românească. Până acum s-au parcurs următorii pași: 

 • 2004 – 2009 eforturi pentru găsirea unei biserici adecvate pentru o mănăstire-reședință episcopală
 • 2010 terenul din Aubing – prima ofertă fiabilă pentru noul așezământ. Încep negocierile cu orașul pentru achiziționarea terenului precum și campania de strângere de fonduri pentru cumpărarea acestuia.
 • Sept. 2011 punerea Pietrei de Temelie a viitorului așezământ de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
 • Nov. 2011: se semnează contractul opțional de cumpărare a terenului și se achită 600.000 €
 • Nov. 2011: se constituie Curatoriul de susținere a proiectului, prezidat de d-na Barbara Stamm, Președinta Parlamentului Bavarez.
 • Dec. 2011 Expertiza solului certifică faptul că pe terenul respectiv biserica și așezământul bisericesc vor putea fi construite în condiții optime.
 • 2012: în cadrul campaniei de strângere de fonduri (fundraising) se organizează mai multe grupe de lucru formate din credincioși din cadrul comunității parohiale
 • Martie 2013: este strânsă suma totală de 1.240.000 € necesară pentru plata terenului și a cheltuielilor aferente.
 • 22 octombrie 2013: Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Sofian Brașoveanul semnează contractul de cumpărare a terenului.
 • Aprilie 2014: După mai multe propuneri și colaborări, proiectul este încredințat spre dezvoltare unei echipe de arhitecți avându-l coordonator pe dl. arhit. Șerban Sturdza.
 • Decembrie 2014: Înaintarea planurilor arhitecturale către orașul München în vederea obținerii autorizației de construcție.
 • Decembrie 2015:  Primirea atuorizației de construcție de la orașul München.
 • Mai 2016: Programată începerea lucrărilor de construcție.

Donațiile pentru achitarea terenului au venit, după cum este și firesc, în principal de la credincioșii din München și împrejurimi, dar și de la susținători din întreaga Arhiepiscopie. Altă parte importantă din suma finală a fost oferită de către Mitropolia de la Nürnberg și de către parohiile din Germania și Austria.

Aici este o prezentare generală a donațiilor și a donatorilor:

 • Statistici donatori 2013

Legendă grafic:

CBROM - membri ai Centrului Bisericesc; ND - membri ai parohiei Nașterea Domnului, München; Cred. Arhiep. - credincioși din Arhiepiscopie; RO - credincioși din România; Mitr. Rom. Nü. - Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale și de Nord; BOR - instituții din cadrul Bisericii Ortodoxe Române; Parohii AT/DE - parohii din Austria/Germania; Parohia ND - Parohia Nașterea Domnului, München; Extern - ceilalți donatori. (Status: 5 martie 2013)

 

Aici mai trebuie amintite cele două granturi oferite de Biserica Evanghelică Luterană din Bavaria și de Arhiepiscopia Romano-Catolică de München și Freising în valoare de 300.000 € fiecare, care ne-au fost acordate ca expresie a fraternității creștine. Pentru asta, cele două biserici merită recunoștința și mulțumirile noastre sincere.

 

 

 

Cum puteți ajuta în continuare

 

 

Având în vedere costurile ridicate, intenționăm să efectuăm lucrările de construcție în mai multe etape. Și așa însă, pentru a putea încheia fără riscuri o primă etapă, ne sunt necesari 2,5 mil. €, pe care îi vom putea obține sub forma unui credit bancar, doar dacă reușim să adunăm din donații un minim capital de start și să creăm un flux al acestora care să asigure rambursarea ulterioară a ratelor lunare.

Prin urmare, vor fi de mare ajutor atât donațiile sporadice, dar mai ales cât mai multe contribuții lunare programate (Dauerauftrag & SEPA-Lastschrift), care să asigure fluxul de bani necesar rambursării creditului. Important de știut este și faptul că, cu cât numărul contribuțiilor lunare programate este mai ridicat și valoarea acestora mai consistentă, cu atât crește și credibilitatea noastră în fața băncii creditoare.

Pe lângă contribuțiile directe, puteți susține proiectul vorbind despre el cunoscuților, încercând să câștigați și alți potențiali susținători, persoane private sau firme.