Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Cumpărarea terenului

La 22 octombrie 2013 s-a semnat actul de cumpărare a terenului destinat construcției Așezământului nostru bisericesc. Costurile totale pentru achiziționarea acestuia au însumat 1.240.000,00 €. Toți donatorii care au finanțat cel puțin un metru pătrat (440 €) vor fi socotiți în rândul ctitorilor așezământului bisericesc și vor fi pomeniți ca atare cât timp va dăinui mănăstirea. Modul în care donațiile au fost repartizate pentru cumpărarea fiecărui metru pătrat de teren poate fi vizualizat aici.

Planurile arhitecturale

Echipa de arhitecți condusă de dl. arhit. Șerban Sturdza a proiectat un așezământ bisericesc deosebit de frumos. Planul bisericii este de cruce greacă înscrisă, celelalte clădiri formând împreună cu ea un ansamblu arhitectural caracteristic tradiției mănăstirilor noastre ortodoxe românești. Imagini cu evoluția și stadiul actual al proiectării se pot vedea aici.

Lucrările de construcție

La 1 decembrie 2015, s-a primit de la orașul München autorizația de construcție pentru Așezământul proiectat. După ce, în anul 2016 s-au efectuat lucrările de excavare și terasamente, în urma licitației realizate în vara anului 2017 pentru stabilirea constructorului, lucrările de construcție au fost încredințate Firmei Concelex din București. În luna noiembrie 2017, firma a început lucrările, Așezământul urmând a fi finalizat în termen de 24 de luni calendaristice, adică spre finalul anului 2019.

 

Suma colectată pentru construcția așezământului (01.03.2013 - prezent)  
Valoarea împrumutului bancar -
Rata lunară -
Suma primită din donații la termen în luna precedentă  
Număr de donații la termen în luna precedentă  
Numărul total de donații în luna precedentă  
Flux mediu lunar  

 

Ultima actualizare a sumelor: 31 martie 2017.

 

 

Stadiul actual al lucrarilor

Lucrările de construcție continuă

Stadiul lucrărilor în data de 5 februarie 2018.

Stadiul actual al lucrarilor

Pregătirea terenului

În data de 15 noiembrie 2017 au fost reluate excavările, solul fiind nivelat și compactat.

DSC 8486 low 768px

Terenul achiziționat pentru construirea Așezământului

Imagine din timpul slujbei Vecerniei săvârșite la data de 4 iulie 2015.

Macheta noului așezământ bisericesc

Macheta cu modelul actual al Așezământului

Mai multe imagini 3D pot fi găsite aici.