Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Istoria comunității ortodoxe românești din München a început cu mulți ani în urmă, capitala Bavariei găzduind un număr mai mare de români decât oricare alt oraș din Germania. Membrii comunității de aici au încercat timp de multă vreme să obțină un locaș de cult al lor, în care sfintele slujbe să se poată desfășura conform rânduielii noastre ortodoxe și în care graiul și obiceiurile românești să nu mai fie doar tolerate, ci să aibă un „acasă”, fapt mereu încurajat de Înalt Preasfințitul Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Condițiile grele din diaspora nu au putut face însă lucrul acesta posibil, așa că în ședință de lucru a Permanenței Consiliului Eparhial al Mitropoliei din ziua de vineri, 10 septembrie 2004, s-a hotărât ca Preasfințitul Sofian Brașoveanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, să-și stabilească reședința în orașul München, acest lucru venind și în întâmpinarea dorinței multora dintre credincioșii din München de a-l avea în mijlocul lor pe episcopul vicar al Mitropoliei, care să le unească eforturile pentru a-și procura propria biserică. Tot atunci s-a născut ideea creării în acest oraș a unui centru mănăstiresc, în care cei dornici de o viață duhovnicească mai intensă să-și poată adăpa sufletele. O parte dintre acești credincioși s-au angajat și să susțină material împlinirea acestui vis, al construirii unei moșteniri pentru generațiile de români care vor urma să locuiască în aceste locuri.

 

Sfântul Siluan Athonitul, ales să ne călăuzească calea

 

Începând cu data de 1 decembrie 2004 s-a închiriat în zona centrală a orașului, la adresa Paul-Heyse-Str. 19, un spațiu de locuit, constând din două apartamente, în care s-au amenajat chilii pentru episcopul vicar și pentru colaboratorii lui, precum și o sală, care a fost amenajată drept capelă de rugăciune. Capela și întregul sediu au fost puse sub ocrotirea Sfântului Siluan Athonitul, un monah rus care a trăit la Muntele Athos între anii 1892-1938 și care a devenit foarte cunoscut pentru mesajul său de a-i cuprinde în dragostea și rugăciunea noastră către Dumnezeu pe toți oamenii, pe toate popoarele pământului. Alegerea Sfântului Siluan ca ocrotitor al acestei capele și al întregului sediu episcopal s-a făcut din dorința ca Dumnezeu, pentru mijlocirile Cuviosului Siluan, să-i ajute pe viețuitorii de la sediu și pe toți cei care se vor ruga în această capelă să-și însușească mesajul său, dragostea și rugăciunea pentru toți oamenii. La sediul episcopal se trăiește într-un regim mănăstiresc, programul zilnic cuprinzând slujbele tradiționale de dimineață și de seară, la care sunt bineveniți toți cei care iubesc rugăciunea, toți cei ce doresc o legătură mai strânsă cu Dumnezeu.

Stabilirea sediului episcopului vicar la München și amenajarea capelei „Sf. Siluan Athonitul” reprezintă însă doar un început. Aici, românii ortodocși din acest oraș și din împrejurimile lui au posibilitatea să constate încă o dată ce înseamnă faptul de a avea un „acasă” și, simțind acest lucru, sunt chemați să-l sprijine pe Prea Sfințitul Sofian în efortul de procurare a unei biserici care să fie a lor, în care să se poată ruga împreună lui Dumnezeu după rânduielile Bisericii noastre Ortodoxe, unde să se împărtășească de binecuvântările Lui și unde, de la Cel ce este „Calea, Adevărul și Viața”, să primească puterea de a trăi ca adevărați fii ai Lui și frați întreolaltă.

 

Primi pași pentru găsirea unui lăcaș al nostru, românesc

 

În primii ani de la stabilirea noii reședințe a Preasfințitului Sofian Brașoveanul în acest oraș s-a tot încercat găsirea unei biserici deja construite care să poată fi cumpărată și folosită ca mănăstire ortodoxă românească. Costurile de refacere sau renovare a unor clădiri vechi s-au dovedit însă a fi mult prea mari, iar opțiunile nu erau pe deplin satisfăcătoare pentru scopul așezământului românesc, așa că în 2010 s-a hotărât achiziționarea unui teren în Aubing, o suburbie a orașului München, pe care să se construiască o mănăstire nouă românească. Au început atunci negocierile cu autoritățile locale și campania strângerii de fonduri, ca un an mai târziu, în septembrie 2011, cu ocazia vizitei Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Germania, să fie săvârșită și slujba punerii pietrei de temelie a viitorului așezământ.

 

Cumpărarea terenului

 

La 22 octombrie 2013 s-a semnat actul de cumpărare a terenului destinat construcției Așezământului nostru bisericesc. Costurile totale pentru achiziționarea acestuia au însumat 1.240.000,00 €. Toți donatorii care au finanțat cel puțin un metru pătrat (440 €) vor fi socotiți în rândul ctitorilor așezământului bisericesc și vor fi pomeniți ca atare cât timp va dăinui mănăstirea. Modul în care donațiile au fost repartizate pentru cumpărarea fiecărui metru pătrat de teren poate fi vizualizat aici.

 

Planurile arhitecturale

 

Echipa de arhitecți condusă de dl. arhit. Șerban Sturdza a proiectat un așezământ bisericesc deosebit de frumos. Planul bisericii este de cruce greacă înscrisă, celelalte clădiri formând împreună cu ea un ansamblu arhitectural caracteristic tradiției mănăstirilor noastre ortodoxe românești. Imagini cu evoluția și stadiul actual al proiectării se pot vedea aici.

 

Lucrările de construcție

 

La 1 decembrie 2015, s-a primit de la orașul München autorizația de construcție pentru Așezământul proiectat. După ce, în anul 2016 s-au efectuat lucrările de excavare și terasamente, în urma licitației realizate în vara anului 2017 pentru stabilirea constructorului, lucrările de construcție au fost încredințate Firmei Concelex din București. În luna noiembrie 2017, firma a început lucrările, Așezământul urmând a fi finalizat în termen de 24 de luni calendaristice, adică spre finalul anului 2019.