Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

Frați și surori în Hristos,

 

Vă mulțumim tuturor celor care, cu consecvență și dăruire, ați susținut și susțineți în continuare, spiritual și material acțiunile Centrului nostru Bisericesc din München, între care și aceea de ridicare a unui Așezământ ortodox românesc, care să constituie un acasă al nostru aici în München, o oază duhovnicească și o ambasadă spirituală a noastră în spațiul în care trăim. Este foarte îmbucurător și dătător de nădejde faptul de a vedea că ne putem uni pentru realizarea unei cauze nobile, că, participând fiecare cu darul și talentul său, putem să împlinim ceva pentru binele și propășirea întregii noastre comunități.

 

Forma arhitecturală a Așezământului Bisericesc a fost definitivată

 

După ce în anul 2013 reușisem să cumpărăm terenul pe care va fi construit Așezământul, în anul 2014 s-a lucrat intens la planurile arhitecturale ale acestuia. În luna martie 2014 proiectul a fost preluat de o echipă de arhitecți din București condusă de dl. arhit. șerban Sturdza, președintele Ordinului Arhitecților din București, echipă care a dat o înfățișare nouă ansamblului proiectat. S-a păstrat dispunerea spațială a clădirilor din proiectul precedent, însă acestea au primit o formă exterioară de mănăstire ortodoxă românească. Planul bisericii este acela de cruce greacă înscrisă, avându-se drept model Biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș. Prin această schimbare am dorit să dăm așezământului nostru o formă familiară pentru noi, astfel ca acesta să fie prin el însuși o mărturie despre identitatea noastră, o ambasadă spirituală a noastră aici, un spațiu unde să ne simțim acasă. Totodată, schimbarea aceasta a vizat și reducerea costurilor atât de planificare cât și de construire a Așezământului. Munca intensă depusă de arhitecți a fost încununată de depunerea planurilor la „Lokalbaukommission München” în data de 23.12.2014 în vederea obținerii autorizației de construcție.

 

Momentul în pregătire: începerea construcției în toamna 2015

 

În timp ce autoritățile orașului München verifică proiectul, echipa de arhitecți lucrează la dezvoltarea planurilor în vederea începerii lucrărilor de construcție în septembrie 2015. Noi trebuie să pregătim acest moment și din punctul de vedere al susținerii financiare. Momentan dispunem de un capital de start în valoare de 300.000 Euro, iar înainte de începerea lucrărilor vom lua un credit bancar, care să ne permită o realizare fără întreruperi și de o calitate cât mai înaltă a proiectului. Vă mulțumim tuturor celor care în perioada lungă de la punerea pietrei de temelie, din 11 septembrie 2011 și până acum, ați susținut proiectul cu încredere și consecvență, fără a vedea niște realizări exterioare. Cu ajutorul lui Dumnezeu, anul acesta vom vedea și cum Așezământul începe să prindă contur, iar până la încheierea perioadei de cinci ani prevăzută în contractul de achiziționare a terenului, adică până la 22 octombrie 2018, este prevăzut să avem Așezământul în forma sa funcțională.

Vă mulțumim celor care ați contribuit în orice fel și în mod deosebit celor care ați făcut donații lunare programate (Dauerauftrag sau SEPA-Lastschrift), care să ne ofere credibilitatea și stabilitatea materială necesară luării creditului.

După cum am menționat și cu alte ocazii, pentru a facilita donațiile, vom împărți întregul așezământ în unități de câte zece cărămizi, fiecare cărămidă a câte 440 euro. O unitate de zece cărămizi va costa, deci, 4.400 euro. Astfel fiecare va putea dona după puteri una sau mai multe cărămizi pentru acest Așezământ Bisericesc. Pe toți cei care apreciați că veți putea dona un număr de cărămizi, vă rugăm, pe cât posibil, să faceți acest lucru în forma de plăți lunare programate (Dauerauftrag, SEPA-Lastschriftferfahren); acest sistem ne este de absolută necesitate pentru creditarea din partea băncii. De asemenea, vă rugăm să vorbiți rudelor, prietenilor, cunoscuților despre proiect. Cu cât mai larg cercul celor implicați, cu atât mai ușoară împlinirea lucrării. Celor care aveți deja o contribuție lunară programată Vă mulțumim pentru susținerea și încrederea acordate. De asemenea V-am ruga să apreciați dacă ar fi posibilă o minimă creștere (5-10 Euro) a sumei lunare transferate. Am putut vedea cu toții la finanțarea terenului că puținul fiecăruia are importanță mare în realizarea întregului.

 

Mulțumire și binecuvântare

 

Faptul de a participa la zidirea unei biserici, cu atât mai mult a unei mănăstiri, constituie o ocazie extraordinară, destul de rar întâlnită în locurile și timpul în care trăim. E vorba de ridicarea unui locaș al prezenței intensificate a lui Dumnezeu în mijlocul nostru, un loc unde să ne găsim Calea noi și, poate, generații întregi după noi. Dacă ne gândim la câtă alinare, la câtă orientare au adus mănăstirile noastre în viața înaintașilor noștri și a noastră, la faptul că ele au fost locul în care s-a plămădit prescura ființei noastre ortodoxe românești, putem înțelege folosul pe care îl va putea aduce și Așezământul nostru din München în viața noastră.

De aici izvorăsc mulțumirea și responsabilitatea față de o lucrare atât de măreață. Mult mai mult însă decât mulțumirea noastră omenească înseamnă binecuvântarea pe care o atragem din partea lui Dumnezeu prin orice bine făcut. De asemenea, vă punem în atenție responsabilitatea de a face și din sufletul nostru biserică, mănăstire, tindă a raiului, casă a lui Dumnezeu, poartă a cerului și loc al împlinirilor. Să facem cu toții efortul să trăim frumos, în armonie cu Dumnezeu și cu semenii noștri, să dăm sens vieții noastre, să aducem împlinire și bucurie în jurul nostru. „În jurul tău să poți/să-i fericești pe toți” spune un viers al lui Traian Dorz. Având sufletele frumoase ca biserica pe care o vom construi, vom putea să fim de folos multora în jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Momentul binecuvântat a sosit!

 

Cu dragoste în Hristos, recunoștință și binecuvântare,

+ Sofian Brașoveanul

Miercuri, 21 ianuarie 2015