Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

Frați și surori în Hristos,

Mulţumim lui Dumnezeu pentru tot darul Său revărsat asupra noastră şi în anul care a trecut. Vă mulţumim şi Dumneavoastră tuturor, membri ai comunităţii, prieteni sau susținători ai Centrului nostru Bisericesc. Cu darul lui Dumnezeu şi cu implicarea Dumneavoastră, Aşezământul nostru se desăvârșește continuu, prin lucrările efectuate în acest scop. Totodată, el devine tot mai mult centrul şi inima comunităţii noastre.

Gânduri la ceas de împlinire şi bucurie, prilejuite de Sfințirea Altarului Sălii Crucilor,
adresate clerului, măicuţelor, colaboratorilor şi enoriașilor
Centrului Bisericesc Românesc Ortodox din München

Frați și surori în Hristos, 

După ani de căutări, frământări, proiectări, negocieri, şantier, coroborate toate cu multe greutăți, încet vedem şi rodul acestora şi al binecuvântării lui Dumnezeu asupra ostenelii noastre. Aşezământul nostru bisericesc se apropie tot mai mult de forma finală şi devine, pe măsură ce spațiile pot fi utilizate, acel „Acasă” al nostru, departe de casă. Devine locul întâlnirii noastre cu Dumnezeu şi cu cei de o credinţă şi un neam cu noi, locul în care învăţăm să trăim cu dragoste şi demnitate, în care ne regăsim în comuniune cu părinţii şi înaintaşii noştri, unde primim forţa de a înfrunta greutăţile vieţii, unde aflăm mângâiere în necazuri şi ne împărtăşim bucuria. 

Mulţumiri tuturor! La lucruri bune puţini se adună, dar mult pot puţinii buni împreună!

Doresc mai întâi să adresez mulțumiri şi un gând de preţuire şi recunoştinţă tuturor clericilor, măicuţelor şi colaboratorilor Centrului Bisericesc, care şi-au jertfit o parte din viaţă în slujba acestui ideal. De asemenea, mulţumire şi apreciere se cuvin enoriaşilor mai vechi ai parohiei noastre. O parte dintre aceştia au insistat, încă înainte de venirea noastră la München, pentru ridicarea unui aşezământ al românilor în acest oraş, iar apoi, din 2004, au susţinut cu consecvență, în ciuda oricăror potrivnicii, acest deziderat. Bineînţeles că aceştia şi, în general, cei care au crezut şi au luptat pentru existenţa Aşezământului, au fost, mai ales la început, puţini; chiar foarte puţini, raportat la numărul românilor din München şi din Germania. Acestora, treptat, v-aţi adăugat alţii, până la cei veniţi recent în comunitate. Fiecare v-aţi adus, în multiple feluri, aportul ca acest loc să devină ceea ce este. Iar astăzi putem vedea, în toată frumuseţea ei, minunea cu care Dumnezeu a binecuvântat străduinţa noastră. Tuturor, celor mai vechi şi celor mai noi din comunitate, celor care au plecat dintre noi, fie că s-au mutat în alte părţi, fie că au trecut la cele veşnice, le suntem recunoscători şi îi vom pomeni la sfintele slujbe cu dragoste şi preţuire.

Invitație la Sfințirea Altarului Sălii Crucilor, la 11 septembrie

Din darul lui Dumnezeu, deja de un an de zile toate sfintele slujbe se desfășoară în Sala Crucilor, la subsolul bisericii Aşezământului. Pentru 11 septembrie a.c., am programat Sfințirea Altarului acestei săli, care este destinată să servească în primul rând ca sală comunitară, dar în care putem, la nevoie, aşa cum se întâmplă şi acum, să oficiem şi sfintele slujbe. Actuala sărbătoare este organizată ca un moment unic de simțire și trăire, de împlinire și bucurie pentru comunitatea  noastră ortodoxă românească. Pe lângă ierarhii Mitropoliei noastre, avem doar câţiva oaspeţi din Ţară, între care o delegaţie de la Mănăstirea Sihăstria Putnei, care va aduce spre închinare şi Sf. Moaşte ale Sfinţilor Cuvioşi Putneni Sila, Paisie şi Natan. Restul participanţilor vor fi membrii comunităţilor noastre ortodoxe din München, dar şi invitaţi, preoţi şi credincioşi din întreaga noastră Arhiepiscopie. Am gândit astfel evenimentul datorită conjuncturii generale, dar și pentru că vom invita mai mulți oameni din afara comunității noastre la sfințirea bisericii, peste câțiva ani, după ce va fi fost pictată.

Evenimentul este organizat astfel încât să poată participa foarte mulţi credincioşi şi, prin urmare vă invităm să ne bucurăm împreună la acest ceas de împlinire, bucurie şi speranţă. Informaţiile referitoare la eveniment le găsiţi aici. Vă rugăm, pe cei care ştiţi că veţi participa, să vă înscrieți cât mai devreme, cel târziu până la 5 septembrie, pentru a ne putea pregăti în mod corespunzător. Bineînțeles că sunt bineveniți şi vor fi bine primiți şi cei care nu apucă să se înscrie. Înscrierea se face doar pentru a ne putea noi organiza cât mai bine. Altfel te pregăteşti când aştepţi 10, 100, 500 sau 1000 de musafiri...

Ce ne stă înainte?

  1. Devenirea noastră drept comunitate de credinţă şi rugăciune. Pentru că suntem o Biserică, suntem cu toţii în căutarea lui Dumnezeu şi, prin El, a noastră înşine şi a drumului în viaţă. Trebuie să facem cu toţii efortul de a susţine rugăciunea din biserică, cu linişte, cu bună rânduială, cu participarea rugătoare a fiecăruia dintre noi. Dacă pierdem din atenţie relaţia cu Dumnezeu şi rugăciunea, nu se justifică existenţa noastră ca Biserică.
  2. Creşterea noastră drept comunitate umană, de fraţi şi surori. Aceasta înseamnă privirea cu bunăvoinţă spre fraţii şi surorile noastre, înseamnă asumarea lor ca atare şi, de asemenea, asumarea din partea fiecăruia a calităţii de membru al unei comunităţi. Comunitatea este chemată să-l asume pe fiecare, dar fiecare este chemat să îşi asume şi el comunitatea. Doar cu această asumare reciprocă adunarea noastră de indivizi cu dorinţe şi interese proprii se poate transforma tot mai mult în comunitate şi comuniune de persoane.
  3. Implicarea şi grija pentru Aşezământ, pentru acest bun comun al nostru. Ca el să fie aşa cum ni-l dorim, trebuie să ne aducem toţi aportul. Nu se poate ca doar unii să se implice, uneori cu multă jertfelnicie, pentru buna rânduială, iar alţii să se poarte cu nepăsare. Aceasta implică o cât mai bună organizare şi contribuţii lunare de membri şi alte donaţii (de preferat tot lunare – în formă de Dauerauftrag) pentru susţinerea în continuare a lucrărilor şi apoi a picturii. Detalii despre înscriere găsiţi aici. Ceea ce s-a realizat până acum a implicat şi multă cheltuială. Avem aproximativ 3 milioane EURO datorii; avem multe lucruri de plătit sau de realizat înainte. Trebuie să putem susține un anumit număr de slujitori care să deservească Aşezământul. Ori toate acestea trebuiesc asumate de toţi, după posibilităţi, nu doar de unii. Tot aici se încadrează şi feluritele activităţi şi servicii prin care fiecare vă puteţi aduce aportul. Despre toate ne puteţi întreba şi la biserică pentru detalii.
  4. În curând, vom începe pictarea Capelei mănăstirii, iar anul viitor vom tencui la interior biserica pentru a începe şi acolo pictura, lucrare care va dura câţiva ani, după care o vom sfinţi. Despre cum vor putea fi susţinute acestea vom oferi informaţii la timpul potrivit.

„Îndrăzneşte, scoală-te! Te cheamă!” (Marcu 10.49)

Doresc să închei gândurile mele cu aceste cuvinte din Sf. Evanghelie. Fiecare avem neputinţele, căderile, rănile, înfrângerile noastre. Dumnezeu, Tatăl nostru, ne aşteaptă pe toţi, dorind să ne ridice, să ne ofere o nouă perspectivă, să ne sprijine pentru a ne putea împlini destinul pentru care am fost creaţi. La biserică să venim cu această nădejde, cu această încredere. Dar, mai ales, să ne întâmpinăm unii pe alţii cu aceeaşi dispoziţie pe care o aşteptăm din partea lui Dumnezeu, să ne ridicăm unii pe alţii. Aşa vom răspunde la chemarea Celui ce din iubire S-a jertfit pe Sine pentru noi. Pe măsură ce vom dărui speranță, ajutor, iubire, le vom primi pe acestea însutit fiecare dintre noi.

Împreună cu slujitorii şi colaboratorii de la Așezământ, vă dorim tuturor sănătate, bucurie, împlinire şi mântuire!

Cu dragoste în Hristos, recunoștință, nădejde și binecuvântare,

+ Sofian Braşoveanul

Frați și surori în Hristos,

Mă bucur să vă pot scrie câteva rânduri cu prilejul expedierii adeverințelor de donație (Spendequittungen) pentru anul 2021, eliberate celor care aţi susținut financiar activitățile Centrului nostru Bisericesc. Vă mulțumesc tuturor celor care și în anul 2021, în ciuda restricțiilor și greutăților cauzate de pandemia de Covid-19, ne-ați fost alături.

PS Sofian

München, 24 septembrie 2021. Un moment istoric şi un nou început

„Când Dumnezeu binevoiește să se întâmple un lucru, toată făptura contribuie să se întâmple acel lucru”, spune Sf. Marcu Ascetul, în Filocalia vol. I. Din minunatul dar al lui Dumnezeu, lucrările la Așezământul nou construit au înaintat suficient de mult, încât ne-au permis să ne mutăm şi să începem atât activitatea liturgică, la 15 august, cât şi pe cea comunitară, ulterior. Nu putem decât să privim cu uimire şi recunoştinţă şi să mulțumim în primul rând lui Dumnezeu pentru această minune săvârşită cu şi prin noi toți. Vă mulțumim şi Dumneavoastră, tuturor celor care ați înțeles cu adevărat care este importanța acestui proiect pentru sufletul și identitatea noastră și a urmașilor noștri, celor care ne-aţi fost alături, cu încredere şi determinare, şi v-aţi implicat, în diferite moduri, pentru ca Așezământul nostru să devină ceea ce vedem astăzi.  

După 16 ani şi jumătate de la venirea noastră în München, la 1 decembrie 2004, cu tema de construi o biserică şi un nou centru episcopal în capitala Bavariei, la 31 august 2021 am predat spaţiile din Paul-Heyse-Str. 19. Așa cum știți, am avut acolo atât locuinţa, cât şi Capela Sf. Siluan, devenită un reper, în care ne-am rugat împreună, în care am organizat nenumărate activităţi, în care am ascultat atâtea spovedanii, am împărtăşit atâtea bucurii şi greutăţi.

Acum, ne aflăm la un nou început. Totul urmează să se desfăşoare în alte condiţii. Deja am trăit experienţa frumoasă a săvârşirii Sf. Liturghii în Sala Crucilor, din subsolul bisericii Aşezământului, care ne-a umplut sufletele de bucurie. La aceasta se adaugă și aprecierile, entuziasmul și bucuria celor care ne vizitează. Această bucurie a unirii şi împreună-lucrării noastre cu Dumnezeu şi cu semenii ne va însufleţi şi inspira pe mai departe. Mărturie a frumuseţii sufletului românesc, simbol al credinţei noastre creştin-ortodoxe, casă a lui Dumnezeu, poartă a cerului şi tindă a raiului pentru toţi cei care doresc să-i respire mireasma, lăcaş al împreună-petrecerii celor credincioşi cu Dumnezeu, Aşezământul cheamă oamenii spre a-i inspira şi orienta, spre a-i uni şi însufleţi.

Perioada următoare va fi, pentru noi, cei care locuim, ne rugăm şi activăm aici, una de acomodare la noile realităţi, de învăţare şi dezvoltare. Vom căuta să identificăm necesităţile la care suntem chemaţi să răspundem şi vom încerca să ne organizăm activitatea în funcţie de ele. Activităţile se vor multiplica pe măsură ce vom putea să luăm în folosinţă spaţiile Aşezământului. Deocamdată, sfintele slujbe se săvârşesc în Sala Crucilor, la subsolul bisericii. În câteva luni, sperăm să putem începe săvârşirea acestora şi în biserică, în care, deocamdată, mai trebuie să se execute unele lucrări. În curând, urmează să fie realizată pe pereţii interiori ai capelei mănăstirii „fresca neagră”, după care, la începutul anului viitor, vom demara pictarea acesteia. Spaţiile din centrul comunitar-parohial vor putea fi şi ele utilizate, pe măsură ce toate dotările vor fi realizate, recepţiile efectuate, autorizaţiile primite şi spaţiile mobilate. O lucrare deosebită, care ne stă, de asemenea, înainte, este pictarea bisericii.

La toate acestea se adaugă achitarea lucrărilor de construcţie din ultima vreme şi a datoriilor - bancare şi către unii credincioşi - în valoare de 3 milioane de Euro . Tot acest efort financiar îl vom putea împlini doar beneficiind în continuare de sprijinul atât al celor care ne-aţi susţinut până acum, cât şi al celor care nădăjduim că o veți face de acum înainte. Modalitățile prin care o puteți face sunt binecunoscute. Puteţi sprijini atât prin donaţii punctuale mai consistente, cât şi prin donaţii lunare programate. Ne bucurăm de cât mai multe astfel de donații programate, deoarece returnarea creditului bancar va fi o sarcină pe care o avem de dus pentru cel puţin zece ani. Pentru acestea, detalii aici: https://www.cbrom.de/index.php/contact/donatii-asezamant . Cu cât suntem mai mulţi cei care purtăm sarcinile, cu atât acestea devin mai uşoare.

Pe toţi cei care doriţi să ne contactaţi sau să participaţi la sfintele slujbe, vă rugăm să vă notaţi schimbarea de adresă survenită prin mutarea noastră în Așezământ. Adresa actuală pentru corespondență este Kastelburgstr. 84-88, 81245 München. Aceeași adresă o veţi introduce şi în sistemele de navigaţie pentru a ajunge la noi. Numerele vechi de telefonie fixă vor fi din nou accesibile abia după 1 noiembrie. Până atunci, ne găsiţi pe mail sau pe telefonul mobil. Mai multe detalii aici: https://www.cbrom.de/index.php/actualitate/anunturi/1377-cum-ne-puteti-gasi .

Greutăţile, nesiguranţa, tulburările atât de prezente la nivel global în ultimii doi ani ne certifică o dată în plus vulnerabilitatea şi limitările existenţei noastre terestre. Viaţa noastră, lucrările pe care le realizăm primesc valoare doar în faţa eternităţii şi prin intermediul iubirii dăruite. Cum scriam şi în mesajul precedent, aşa cum nu există o viață mai frumoasă decât cea împreună cu Dumnezeu, tot la fel nu există investiție mai valoroasă de-a lungul vieții unui om decât zidirea unei case a lui Dumnezeu – respectiv participarea la ea –, în care sufletele să fie înălțate la cer, deznădejdile și fricile să fie biruite, iar viața noastră să se umple de veșnicia, dragostea, lumina, puterea și pacea venite de la Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să trăim tot mai mult şi mai adevărat, aşa cum ne rugăm în rugăciunea „Tatăl nostru”, „precum în cer, aşa şi pe pământ”, prelungind cerul, făcându-l prezent aici pe pământ.

Vă mulțumim tuturor pentru încredere și pentru susținerea de orice fel și Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă binecuvânteze viața, familiile, prietenii și să Vă dăruiască înaintare în tot ce e bun şi frumos. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie, împlinire şi mântuire!

Cu dragoste în Hristos, recunoștință, bucurie, nădejde și binecuvântare,

Episcop vicar + Sofian Brașoveanul