Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

PS Sofian

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

München, luni, 3 februarie 2020

 

Frați și surori în Hristos,

 

Mă bucur să vă pot scrie câteva rânduri cu prilejul expedierii adeverințelor de donație (Spendequittungen) eliberate celor care au susținut financiar activitățile Centrului nostru.

 

1. Mulțumire tuturor colaboratorilor și susținătorilor CBROM

 

Mai întâi, doresc să vă mulțumesc tuturor celor care și în anul 2019 ați susținut acțiunile Centrului nostru Bisericesc din München, ale Asociației Tinerilor Ortodocși din Germania, sau ale asociației noastre caritative „Sf. Vasile cel Mare - întrajutorarea creștină a aproapelui” din München. În special, va adresez alese mulțumiri celor care ați fost implicați direct în aceste acțiuni, ajutând la realizarea lor. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care ați susținut financiar, și pe orice altă cale, lucrările de construcție a Așezământului Bisericesc.

 

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

München, vineri, 11 ianuarie 2019

 

Frați și surori în Hristos,

 

Din darul lui Dumnezeu, am început de curând un An Nou, care sperăm să ne fie cu sănătate, aducător de împliniri și mulțumire, în care să trăim și să lucrăm tot mai intens ca și fii ai lui Dumnezeu.

 

1. Mulțumire tuturor colaboratorilor și susținătorilor CBROM

 

Doresc ca acum, la început de an, să vă mulțumesc tuturor celor care, în multiple moduri, ați susținut acțiunile Centrului nostru Bisericesc din München, ale Asociației Tinerilor Ortodocși din Germania, ale Asociației noastre caritative „Sf. Vasile cel Mare - întrajutorarea creștină a aproapelui” din München, cu atât mai mult celor care ați fost implicați direct și prin care acestea s-au realizat. De asemenea, vă mulțumesc tuturor celor care ați susținut financiar, dar nu numai, lucrările de construcție a Așezământului Bisericesc.

 

PS Sofian

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

München, vineri, 2 februarie 2018

 

Frați și surori în Hristos,

 

Faptul de a Vă trimite adeverinţele de donaţie pentru anul 2017 îmi dă prilejul şi bucuria să Vă scriu câteva rânduri cu referire la proiectul Aşezământului Bisericesc şi la alte activităţi ale noastre.

 

1. Din toamna anului trecut construcţia a început să se înalţe spre cer

 

În urma licitaţiei realizate în vara anului trecut, lucrările de construcţie a Aşezământului au fost încredinţate Firmei Concelex din Bucureşti. În luna noiembrie 2017, firma a început lucrările, iar după o scurtă întrerupere, în timpul perioadei sărbătorilor, acestea au fost reluate pe 10 ianuarie. Până la momentul de faţă s-au turnat radierele la clădirea bisericii şi la cea a mănăstirii, precum şi o parte din pereţii bisericii, iar acum se lucrează intens la pereţii rămaşi ai celor două clădiri, la nivelul subsolului. Pe şantier sunt prezenţi deocamdată 4 ingineri şi 18 muncitori. După ce vremea se va încălzi şi se vor deschide mai multe fronturi de lucru, numărul muncitorilor va fi suplimentat.

 

PS Sofian

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

Preacucernici și Preacuvioși părinți,

Frați și surori în Hristos,

 

Faptul de a Vă trimite adeverințele de donație pentru anul 2016 îmi dă prilejul și bucuria să Vă scriu și următoarele rânduri cu referire la proiectul Așezământului Bisericesc și la alte activități ale noastre.

 

1. Terenul pregătit așteaptă lucrătorii

 

Între lunile iunie-noiembrie ale anului trecut au fost executate pe teren lucrările de excavare a solului și de montare a sprijinirilor metalice, în vederea începerii lucrărilor de betonare pentru fundații și subsoluri. Excavările au durat foarte mult din cauza contaminărilor din teren. Fiecare rând de sol excavat a trebuit să fie pus în grămezi, apoi s-au luat probe, s-au analizat la laborator, s-au așteptat rezultatele analizelor și, doar ulterior, pământul a putut fi transportat. Groapa a ajuns la -4 metri, aproape de cota de fundare. După trecerea perioadei reci, se va săpa încă puțin până la cota de fundare. Din fericire zona de sol cu contaminări a fost depășită, astfel că restul săpăturilor vor putea fi executate fără impedimente.