Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

Un articol în Ziarul Lumina apărut pe 11 ianuarie 2019. dedicat stadiului construcției Așezământului Bisericesc din München.

"Lucrările la Aşezământul bisericesc „Înălțarea Sfintei Cruci” din München-Aubing, Germania, s-au reluat de ieri, 10 ianuarie, informea­ză site-ul așezământului, http://cbrom.de/nou/ro/. În luna decembrie, înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului, când muncitorii au intrat în vacanță, s-au executat lucrări la montarea cofrajului pentru zidăria cupolei bisericii, la acoperișul clădirii mănăstirii, respectiv a fost turnată placa de beton deasupra etajului 1 al clădirii Centrului parohial.

Lucrările de construire a Aşezământului bise­ricesc „Înălțarea Sfin­tei Cruci” din München-Aubing reprezintă cel mai amplu proiect de infrastructură al Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale şi de Nord până în prezent, fiind realizat de către filiala acesteia, și anume Centrul Bisericesc Românesc Ortodox din München. Piatra de temelie a aşezământului de pe terenul din Aubing, cartier situat în partea de vest a orașului München, a fost aşezată în data de 11 septembrie 2011, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„A rânduit Dumnezeu ca anul 2018 să fie foarte rodnic pentru șantierul așezământului nostru bisericesc. Lucrările de construc­ție, începute la mijlocul lui noiembrie 2017, au avansat foarte bine, astfel încât acum, la mijlocul lui decembrie 2018, locul arată absolut diferit. Zidirea bisericii, elementul central al așezămân­tului, a avansat până la partea superioară a turlei, ultima acți­une din anul acesta, înainte ca muncitorii să plece în vacanță, fiind montarea cofrajului pentru zidăria cupolei.

Clădirea mănăstirii a fost de asemenea ridicată și s-au început lucrările de execu­ție a acoperișului. Clădirea Centrului parohial a fost executată până deasupra etajului 1, peste care s-a turnat placa de beton.

Cheltuielile totale pentru aceste lucrări însumează aproape 4.064.000,00 de euro. Ele au putut fi acoperite aproape în totalitate, datorită mai ales unor subvenții consistente acordate de Secretariatul de Stat pentru Culte la solicitarea Patriarhiei Române, în valoare de aproximativ 1,9 mil. de euro, la care s-au adăugat donațiile credincioșilor din München și din întreaga mitropolie. Astfel, datorită subvențiilor și implicării consistente amintite, am reușit să ajungem în acest stadiu fără a accesa încă un împrumut bancar”, precizează Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, potrivit http://cbrom.de/nou/ro/.

Preasfinția Sa a adresat un îndemn clerului și credincioșilor pentru strângerea sumei de 600.000 de euro, din care 350.000 de euro trebuie achitați până la 20 ianuarie 2019, ca urmare a restului de plată de la ultima factură, iar restul sumei pentru îna­poierea împrumuturilor luate de la mai mulți credincioși.

Aşezământul bisericesc „Înăl­ța­rea Sfintei Cruci” cuprinde biserica cu hramurile „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica”. Pentru a fi o prezenţă a culturii şi spiritualităţii româneşti în diasporă, dar mai ales pentru a le aminti românilor de „acasă”, echipa arhitecţilor, condusă de arh. Şerban Sturdza, preşedintele Ordinului Arhitecţilor din Bucureşti, a proiectat locașul de cult după modelul Bisericii „Sfântul Nicolae”- Domnesc din Curtea de Argeş, potrivit site-ului www.cbrom-noul-aseza­mant.de/ro.

Centrul comunitar parohial va reprezenta atât locul de întâlnire al românilor, de desfăşurare a activităţilor catehetice, culturale şi spirituale, cât şi de ajutorare, prin intermediul Asociaţiei caritative „Sfântul Vasile cel Mare”, a persoanelor care se confruntă cu lipsuri materiale sau spirituale."

Sursa: ziarullumina.ro