Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

PS Sofian

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

Frați și surori în Hristos,

 

Mă bucur că faptul de a Vă trimite adeverințele de donație pentru anul 2015 îmi dă prilejul să Vă scriu și câteva rânduri referitoare la stadiul proiectului nostru.

 

1. Autorizația de construcție a fost eliberată; terenul a fost defrișat

 

Anul trecut Vă scriam că dorim să începem lucrările de construcție în luna iunie 2015. Lucrul acesta nu ne-a fost posibil deoarece eliberarea autorizației de construcție a întârziat mult timp. Ea ne-a fost emisă însă chiar de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie 2015, ca un semn al binecuvântării de sus pentru o lucrare în folosul neamului nostru. La sfârșitul lunii decembrie, în zilele de 28-29, s-a efectuat și prima lucrare pregătitoare a lucrărilor și anume defrișarea copacilor de pe teren, așa încât acesta este acum pregătit pentru începerea săpăturilor pentru fundații.

PS Sofian

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

Frați și surori în Hristos,

 

Având în vedere faptul că în circulara din 21 ianuarie a.c. Vă scriam că în luna iunie a.c vom începe lucrările la noul Așezământ Bisericesc și cunoscând faptul că, nu doar noi înșine, ci toți prietenii și susținătorii proiectului Centrului nostru Bisericesc din München, toți dorim cu nerăbdare începerea lucrărilor de construcție, sunt dator să vin cu unele precizări.

 

1. Suntem încă în așteptarea autorizației de construcție

 

Când scriam precedenta scrisoare, nu știam cât de greoi este procesul de aprobare a construcției, nici ce surprize poate aduce. De fapt nu au fost foarte multe surprize, însă mai ales una foarte consistentă. Autoritatea de mediu nu a fost de acord să tăiem un copac mare, care se găsește pe teren, fapt care a dus la tergiversarea procesului de emitere a autorizației de construcție. Din fericire, pe lângă alte intervenții și încercări de rezolvare a chestiunii, o evaluare recentă cu un aparat de rezonanță, ale cărei rezultate le-am primit abia acum două zile, a dovedit că interiorul trunchiului copacului este putred, astfel că autoritatea de mediu nu mai are de acum motive să ne pretindă salvarea lui. În aceste condiții, nemaiexistând alte probleme majore, sperăm ca după încheierea discuțiilor cu autoritatea de mediu să nu mai treacă prea mult timp până la emiterea autorizației de construcție. Ne-am aștepta ca aceasta să fie emisă cândva în luna septembrie.

Enoriașilor, prietenilor și donatorilor
pentru proiectul bisericesc al CBROM

 

Stimați enoriași, prieteni, donatori și susținători ai demersului nostru de a construi un Așezământ bisericesc în orașul München,
Frați și surori în Hristos,

 

Încă o dată Îi mulțumim lui Dumnezeu și Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați fost alături în efortul de cumpărare a terenului pe care se va construi Așezământul nostru bisericesc din München.

 

Recunoștință și prețuire donatorilor terenului

 

După cum am mai informat, la 22 octombrie 2013 am semnat actul de cumpărare a terenului. Costurile totale pentru achiziționarea acestuia au însumat 1.240.000,00 Euro. Modul în care donațiile au fost repartizate pentru cumpărarea fiecărui metru pătrat de teren poate fi vizualizat pe pagina web dedicată: http://spenden.cbrom.de/. Stadiul prezentat pe harta interactivă este cel de la 1 martie 2013, dată la care s-a completat suma necesară achitării terenului și a taxelor aferente. Donatorii care au rezervat ulterior acestei date metri pătrați de teren și i-au achitat, au fost înregistrați pentru finanțarea cărămizilor pentru construcție.

Menționăm de asemenea că, deși între timp conceptul arhitectural al ansamblului s-a modificat, harta interactivă cu prezentarea donațiilor pentru teren va rămâne cu vechea formă a proiectului, după cum a fost realizată inițial.

Cu prilejul serbării festive a hramului nostru din acest an, la care Vă invităm să participați, toți aceia care au donat cel puțin o unitate de teren (10 metri pătrați) vor primi, ca semn al recunoștinței și prețuirii noastre, o distincție din partea Mitropoliei. Aceștia, cât și toți cei care au donat cel puțin un metru pătrat (440 Euro), vor fi socotiți în rândul ctitorilor așezământului bisericesc și vor fi pomeniți ca atare cât timp va dăinui mănăstirea pe care o vom ridica împreună.

Enoriașilor, prietenilor și susținătorilor
Centrului Bisericesc Român Ortodox din München

 

Frați și surori în Hristos,

 

Vă mulțumim tuturor celor care, cu consecvență și dăruire, ați susținut și susțineți în continuare, spiritual și material acțiunile Centrului nostru Bisericesc din München, între care și aceea de ridicare a unui Așezământ ortodox românesc, care să constituie un acasă al nostru aici în München, o oază duhovnicească și o ambasadă spirituală a noastră în spațiul în care trăim. Este foarte îmbucurător și dătător de nădejde faptul de a vedea că ne putem uni pentru realizarea unei cauze nobile, că, participând fiecare cu darul și talentul său, putem să împlinim ceva pentru binele și propășirea întregii noastre comunități.

 

Forma arhitecturală a Așezământului Bisericesc a fost definitivată

 

După ce în anul 2013 reușisem să cumpărăm terenul pe care va fi construit Așezământul, în anul 2014 s-a lucrat intens la planurile arhitecturale ale acestuia. În luna martie 2014 proiectul a fost preluat de o echipă de arhitecți din București condusă de dl. arhit. șerban Sturdza, președintele Ordinului Arhitecților din București, echipă care a dat o înfățișare nouă ansamblului proiectat. S-a păstrat dispunerea spațială a clădirilor din proiectul precedent, însă acestea au primit o formă exterioară de mănăstire ortodoxă românească. Planul bisericii este acela de cruce greacă înscrisă, avându-se drept model Biserica Sf. Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș. Prin această schimbare am dorit să dăm așezământului nostru o formă familiară pentru noi, astfel ca acesta să fie prin el însuși o mărturie despre identitatea noastră, o ambasadă spirituală a noastră aici, un spațiu unde să ne simțim acasă. Totodată, schimbarea aceasta a vizat și reducerea costurilor atât de planificare cât și de construire a Așezământului. Munca intensă depusă de arhitecți a fost încununată de depunerea planurilor la „Lokalbaukommission München” în data de 23.12.2014 în vederea obținerii autorizației de construcție.

PS Sofian

Scrisoare de mulțumire adresată enoriașilor, prietenilor și donatorilor pentru proiectul bisericesc al Centrului Bisericesc Românesc Ortodox din München

 

Stimați enoriași, prieteni, donatori și susținători ai demersului nostru de a construi un Așezământ bisericesc în orașul München,
Frați și surori în Hristos,

 

Așa cum ne-am propus, după o refacere a graficului de timp, până la 1 martie 2013, cu ajutorul lui Dumnezeu și al Dumneavoastră al tuturor, am reușit să colectăm întreaga sumă de bani necesară cumpărării terenului pentru Așezământul bisericesc din München, cât și taxelor aferente, în total 1.240.000 €. Banii provin din următoarele surse: 300.000 € - ajutorul Bisericii Evanghelice din Bavaria, 300.000 € - ajutorul Arhiepiscopiei de München și Freising, 640.000 € - donații ale credincioșilor și prietenilor din Germania (în special München și împrejurimi, cum este și firesc), Austria, România, Luxemburg, Anglia, SUA, Italia, donații ale parohiilor Arhiepiscopiei noastre și ale altor unități bisericești din România. Modul în care donațiile au fost repartizate pentru cumpărarea fiecărui metru pătrat de teren poate fi vizualizat pe pagina noastră web construită în acest sens: http://spenden.cbrom.de/, cu mențiunea că va mai trece puțin timp până se va putea face ultima actualizare, deoarece mai sunt unități preluate care n-au fost încă donate în întregime.

Este vorba de un pas mare, atât ca valoare financiară cât și ca importanță comunitară. Am dovedit că prin bună organizare, muncă consecventă, unitate și dăruire după puteri putem împlini ceea ce părea la început de necrezut. Mult prea mult și prea adesea noi românii din diasporă am stat departe unii de alții și ne-am mulțumit cu rezolvări de provizorat. ținând seama de creșterea tot mai semnificativă a comunităților noastre, suntem datori să ne asumăm cu responsabilitate și să ne trăim cu demnitate destinul. Suntem creștini ortodocși români, iar împlinirea și fericirea noastră depind de asumarea identității și moștenirii noastre lingvistice, spirituale și culturale. În afara acestei asumări ne-am zbate în singurătate și greutăți de nedepășit în izolare, atrăgându-ne disprețul celor în mijlocul cărora trăim. Asumându-ne identitatea vom putea transmite o moștenire frumoasă urmașilor noștri, ne vom putea aduce contribuția pozitivă în lumea în care trăim.