Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

- Cuvântul Înaltpreasfințitului Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord la Punerea Pietrei de Temelie, 11 septembrie 2011 -

 

Preafericirea Voastră,11sept IPS Serafim
Înalțipreasfințiți și Preasfințiți Părinți,
Excelența Voastră, Stimată Doamnă Barbara Stamm, Președintă a Parlamentului Bavarez,
Preacucernici Părinți,
Stimați reprezentanți ai Bisericilor surori și ai autorităților locale și
iubiți credincioși,

 

La sfârșitul sărbătorii de astăzi, în calitatea mea de episcop al locului pentru românii ortodocși din Germania, îmi revine plăcuta datorie de a vă mulțumi tuturor celor ce ați răspuns invitației noastre de a veni astăzi aici pentru a vă ruga împreună cu Preafericitul Părinte Daniel și a participa la acest moment istoric pentru comunitatea ortodoxă românească din München, al punerii pietrei de temelie pentru o nouă biserică în capitala Bavariei. Viitorul monument brâncoveneasc va îmbogăți cu siguranță patrimoniul spiritual al acestui frumos și primitor oraș. La mulțumirea mea se asociază toți preoții și credincioșii Eparhiei pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o spre păstorire. Cu toții dăm slavă marelui Dumnezeu, Care toate le lucrează spre binele celor ce îl iubesc (cf. R 8,28), pentru această zi binecuvântată și aducem mulțumire Preafericitului Părinte Daniel pentru osteneala de a fi venit astăzi aici și a prezida Sfânta Liturghie și slujba punerii pietrei de temelie, ca și pentru cuvântul de învățătură. Preafericirea Sa, cu experiența câștigată în timpul studiilor în Franța și Germania și ca profesor la Institutul ecumenic din Bossey-Elveția, poartă o grijă deosebită față de românii ortodocși stabiliți în diferite țări ale lumii pentru cultivarea identității lor ortodoxe, dar și pentru integrarea lor în societățile în care trăiesc. Alături de Sanctitatea Sa, Patriarhul ecumenic Bartolomeu și de ceilalți Patriarhi ortodocși, Preafericirea Sa ne încurajează pe noi ortodocșii să dăm, împreună cu ceilalți creștini, o mărturie vie despre credința noastră în Iisus Hristos, Singurul Dumnezeu și Mântuitor Care ne cheamă să depășim izolarea confesională și „boala discuțiilor și certurilor de cuvinte“ (I Tim 6, 4) și să descoperim, prin rugăciune și asceză, puterea credinței. Căci credința este puterea lui Dumnezeu în noi (I Cor 2, 5). Ea ne dă curaj în lupta cu greutățile vieții și ne umple de pacea lui Dumnezeu care este mai de preț decât toate bogățiile lumii. Oamenii de astăzi, semenii noștri, care ignoră puterea credinței, copleșiți de problemele vieții, așteaptă să vadă în noi creștinii angajați în Biserică, pilde vii de blândețe, de smerenie și de bunătate, gata oricând să venim în ajutorul lor.

Mulțumirea noastră se îndreaptă de asemenea spre Înaltpreasfințitul Augustinos, Președintele Conferinței Episcopilor Ortodocși din Germania și spre ceilalți ierarhi ortodocși cu care ne aflăm în cea mai strânsă colaborare.

Un cuvânt de mulțumire deosebită aducem Arhiepiscopiei Catolice și Episcopiei Evanghelice din München pentru ajutorul substanțial în vederea cumpărării acestui teren. Numai Dumnezeu poate să răsplătească o asemenea generozitate dezinteresată. Pe El îl rugăm să binecuvânteze cele două Biserici în frunte cu Eminența Sa, Cardinalul Reinhart Marx și Excelența Sa, Episcopul Johannes Friederich.

Doamnei Barbara Stamm, Președinta Parlamentului bavarez mare prietenă a poporului român îi mulțumim pentru toate proiectele sociale pe care le susține în România de mai bine de 20 de ani în favoarea copiilor orfani și a altor oameni aflați în suferință, ca și pentru faptul că a acceptat să fie în fruntea Curatoriului pentru ridicarea acestei biserici.

Mulțumiri aducem și celorlalți reprezentanți ai cultelor și ai autorităților prezenți la această sărbătoare.

Împreună cu Preasfințitul Sofian un cuvânt de caldă mulțumire aducem preoților și credincioșilor Mitropoliei noastre care ne-au ajutat să cumpărăm acest teren. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să ridicăm cât mai curând această biserică spre slava Lui, ca să fie casă de rugăciune și de mângâiere pentru toți cei ce vor intra în ea.

Ne exprimăm nădejdea să ne reîntâlnim aici pentru sfințirea viitoarei biserici. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți cu al Său Har și cu a Sa iubire de oameni!