Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

- Cuvântul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul sfințirii locului și punerii pietrei de temelie pentru construirea unei biserici românești la München, Germania, duminică, 11 septembrie 2011 -

 

11sept   PF Daniel1. Sfințirea locului pentru construirea unei biserici noi este un eveniment deosebit în viața unei comunități ortodoxe.

 

De ce? Pentru că o biserică nouă, ca locaș de cult, înseamnă o nouă „Poartă a cerului” și o nouă „Casă a lui Dumnezeu” (cf. Facere 28, 22), iar construirea ei adună laolaltă oamenii în rugăciune și în acțiune. Construirea unei biserici noi cere un mare efort fizic și financiar din partea unei comunități. În același timp, construirea unei biserici este o lucrare cu o profundă semnificație spirituală, deoarece o biserică nu este o casă particulară, ci este o casă a comunității eclesiale; ea este învelișul arhitectural protector și inspirator al unei comunități de persoane umane aflate în comuniune spirituală cu Dumnezeu, cu sfinții Lui și întreolaltă. În spațiul sacru al bisericii de zid se întâlnesc pământul cu cerul, timpul cu veșnicia, credincioșii de pe pământ cu cei din ceruri, dar și generațiile între ele. Această adunare a tuturor oamenilor în comuniune de credință și iubire este sfințitoare și mântuitoare, deoarece iubirea născută din rugăciune învinge spațiul și timpul care separă pe oameni unii de alții. Rugăciunile care se citesc la sfințirea locului și la punerea pietrei de temelie pentru zidirea unei biserici ne arată că vocația bisericii - locaș de cult este de-a aduna laolaltă în credință și rugăciune oameni venind din cele patru puncte cardinale ale pământului, est, vest, sud, nord, pentru a-i orienta spre Hristos, Răsăritul Cel de Sus, și a-i aduce în Împărăția Cerurilor sau în Împărăția Preasfintei Treimi, simbolizată de Sfântul Altar. O atenție deosebită este acordată punerii pietrei de temelie, pentru că piatra sfințită cu apă sfințită și cu untdelemn sfințit simbolizează atât pe Hristos, Piatra unghiulară, cât și mărturisirea fermă a credinței în dumnezeirea lui Hristos, ca fiind temelia mântuirii omului, ca unire a lui cu Dumnezeu Cel veșnic viu. De asemenea, Crucea înfiptă în pământ lângă piatra de temelie simbolizează pe Hristos Cel Răstignit și Înviat, izvor de iubire jertfelnică și de bucurie pascală. Prin urmare, este nevoie de multă iubire jertfelnică și din partea credincioșilor pentru zidirea unei biserici noi, ca mai târziu, când biserica nouă se sfințește, toți cei care s-au ostenit sau au dăruit banul lor pentru construirea bisericii să simtă bucuria Învierii în sufletele lor.

Rugăciunea pentru sfințirea locului pe care se va întemeia Pristolul sau Sfânta Masă a Sfântului Altar este cea mai solemnă rugăciune și ea se citește în starea de îngenunchere. De ce? Pentru că Sfânta Masă reprezintă pe Hristos Însuși, Cel ce după ce a cinat la masă cu ucenicii Săi și a instituit Sfânta Euharistie, a mers spre Răstignire, Mormânt, Înviere și Înălțare întru slavă la ceruri. De aceea, oamenii care cred în Hristos, Îl iubesc și împlinesc poruncile Lui, se împărtășesc cu Trupul și Sângele Său din Sfânta Euharistie și se pregătesc pentru a dobândi bucuria vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. În acest sens, biserica de pe pământ este anticamera Împărăției cerurilor, după cum spune Sfântul Nicolae Cabasila. Încă de la sfințirea locului pe care ea se va construi, noua biserică este pusă sub ocrotirea ori patronajul spiritual al unuia sau al mai multor sfinți, pentru a ne arăta că scopul principal pentru care se construiește o biserică este sfințirea vieții oamenilor și dobândirea mântuirii sau a vieții veșnice în comuniunea lor cu Dumnezeu Cel Sfânt. Cei doi ocrotitori ai noii biserici românești, care se va construi aici la München, sunt Sfânta Cruce (prăznuită la 14 septembrie) și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica (prăznuit la 11 aprilie). Astfel, credincioșii ortodocși români, care poartă crucea fenomenului migrației sau a plecării lor departe de țara în care s-au născut, vor simți și bucuria Învierii ca stare de comuniune frățească trăită aici, în biserică, sub ocrotirea Sfintei Cruci și a rugăciunilor Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica.

 

2. Activitatea spirituală se va împleti cu activitatea socială.

 

Activitatea liturgică a noii biserici va fi deservită de o comunitate monahală românească și se va împleti cu o activitate social-culturală și social-caritabilă sau filantropică. Mai concret, lângă noua biserică se va construi un așezământ bisericesc, care va cuprinde: sediul episcopal și mănăstirea, un centru educațional pentru copii și tineri, precum și un centru de coordonare a activităților caritabile pentru bolnavi și bătrâni.

Această împletire a vieții spirituale cu activitatea socială a Bisericii este inspirată de însăși lucrarea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos, în care predicarea Evangheliei este urmată de vindecarea bolnavilor și hrănirea săracilor.

 

3. Construirea noii biserici din München este o lucrare creștin-ortodoxă și ecumenică.

 

Terenul necesar pentru construirea noii biserici și a edificiilor de lângă aceasta a fost cumpărat de comunitatea ortodoxă română din München cu sprijinul financiar substanțial al Bisericii Evanghelice și al Bisericii Romano Catolice din Germania, cărora le mulțumim astăzi în mod deosebit, apreciind acest gest ca fiind un act de fraternitate și solidaritate creștină în vreme de criză economică.

Mulțumim, de asemenea, Doamnei Barbara Stamm, președintele Parlamentului Bavarez, pentru ajutorul acordat în susținerea proiectului Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Mulțumim tuturor instituțiilor și persoanelor care au contribuit și vor contribui la realizarea acestui proiect religios și social-cultural foarte necesar pentru păstrarea identității religioase și etnice a românilor ortodocși din Germania, dar și pentru integrarea lor în contextul societății germane de astăzi.

Felicităm pe Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Serafim Joantă, Mitropolitul românilor ortodocși Germania și pe Preasfințitul Părinte Dr. Sofian Pătrunjel, Episcop-vicar, pentru inițierea acestui proiect, cu valoare simbolică și utilitate practică, demn de urmat și în alte părți ale diasporei române.

Cu părintească și frățească dragoste în Hristos, îndemnăm pe toți românii ortodocși din Germania să ajute cu bani la construirea acestei biserici noi, pentru a primi binecuvântare de ctitor sau binefăcător al ei.

Mulțumim tuturor celor prezenți aici și vă dorim multă sănătate, pace și bucurie. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute să vedem cât mai curând construită această biserică, spre slava Preasfintei Treimi și bucuria oamenilor. Amin.