Donează pentru Așezământ                                                         

Beneficiar: Rum. Orth. Metropolie - Kirchenzentrum München
IBAN: 
DE76 7509 0300 0005 1307 35
BIC: 
GENODEF 1M05
Scopul: 
Kirchenbau / Pentru construirea bisericii

Cont în România ...

 - Cuvântul Preasfințitului Sofian Brașoveanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, cu ocazia Slujbei Punerii Pietrei de Temelie, 11 septembrie 2011 -

 

11sept intampinare PS SofianPreafericirea Voastră,
Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre,
Excelenţa Voastră, Stimată Doamnă Barbara Stamm, Preşedintă a Parlamentului Bavarez,
Excelenţa Voastră, Stimate Domnule Ambasador al României,
Preacucernici şi Preacuvioşi Părinţi şi Fraţi în Hristos,
Stimaţi reprezentanţi ai Bisericilor surori şi ai autorităţilor locale,
Iubiţi fraţi şi surori în Hristos,

 

Slavă, mulţumire şi binecuvântare!

Slavă lui Dumnezeu, Care a binevoit ca astăzi să marcăm acest loc spre a deveni o nouă poartă a cerului pe care se va ridica o casă a lui Dumnezeu, un loc pe pământ în prelungirea cerului şi un deget al lui Dumnezeu pe pământ arătător spre cer; un loc al întâlnirii oamenilor cu Dumnezeu şi prin aceasta al recunoaşterii şi întâlnirii lor ca fraţi şi surori întreolaltă; un loc al regăsirii, al împlinirii şi al bucuriei!

Mulţumire, mai întâi de toate, lui Dumnezeu care a binecuvântat munca noastră de până acum, încununată prin punerea pietrei de temelie a mult doritei biserici a creştinilor ortodocşi români din acest oraş, în această minunată zi!

Caldă mulţumire Preafericirii Voastre, care ne-aţi oferit această încununare, adunându-ne laolaltă, ca un adevărat Părinte, dăruindu-ne această bucurie a împlinirii începutului şi încurajarea că împreună vom putea duce la bun sfârşit lucrul început. Deoarece, cum spuneau vechii greci, „începutul este jumătatea întregului”, a lucrului desăvârşit, nădăjduim să ne adunaţi iarăşi laolaltă peste câţiva ani la sfinţirea bisericii care se va ridica aici!

Mulţumire oamenilor care au făcut ca astăzi să ne putem bucura împreună. Mulţumire în primul rând celor care, cu jertfelnicie au dăruit din puţinul lor, fără a se putea sprijini pe vreun calcul omenesc, ci doar cu credinţa că Dumnezeu, Care poartă grijă de iarba câmpului şi împodobeşte crinii ţarinii, va binecuvânta şi osteneala fiilor şi fiicelor Lui, dăruindu-le ocrotire în casa pe care ei vor să i-o facă Lui spre folosul lor!

Mulţumire tuturor celor care, la vedere sau în taină, au sprijinit în diferite chipuri efortul nostru, îndeosebi fraţilor evanghelici şi catolici din acest oraş, care într-o pilduitoare atitudine de frăţietate creştină s-au angajat să ne sprijine financiar să cumpărăm acest pământ şi să construim biserica! Mulţumire tuturor celor ce, în frunte cu Doamna Barbara Stam, Preşedinta Parlamentului bavarez şi cu reprezentanţii Casei Regale Bavareze, prin curatoriul în acest scop înfiinţat, ne-au adoptat sufleteşte şi ne vor ajuta să desăvârşim biserica şi aşezământul nostru! Mulţumire tuturor autorităţilor oraşului München şi ale Landului Liber Bavaria, care ne-au tratat cu solicitudine şi bunăvoinţă în demersul nostru. Mulţumire tuturor localnicilor din Aubing pentru faptul de a ne primi cu inima deschisă în mijlocul lor, spre a vieţui frăţeşte împreună! Mulţumire tuturor celor care astăzi aţi răspuns invitaţiei noastre, care aţi venit să îmbogăţiţi ziua aceasta şi să înmulţiţi bucuria noastră, de care să vă şi împărtăşiţi! Mulţumire tuturor celor care, în continuare, ne veţi sprijini pentru a duce acest lucru la capăt!

Împlinirea şi desăvârşirea lucrului va fi pentru noi toţi lucrătorii şi sprijinitorii un izvor de înfrăţire, de unire, de bucurie şi de binecuvântare. Pentru toţi cei care sunteţi astăzi aici, pentru toţi care ne-aţi sprijinit şi veţi face acest lucru în continuare, pentru toţi care aţi devenit înmulţitori ai bucuriei noastre, ne rugăm din inimă lui Dumnezeu să vă înmulţească bucuria prin a Sa binecuvântare.

Un frumos cuvânt german de întâmpinare spune: „Pace celor ce vin, bucurie celor ce rămân şi binecuvântare celor ce pleacă!”. De la poarta cerului şi de pe locul viitoarei case a lui Dumnezeu din Aubing, Vă dorim tuturor Pace, Bucurie şi Binecuvântare.